Prejsť na obsah
Poďme voliť! Nech zvíťazí Proeurópske Slovensko

Poďme voliť! Nech zvíťazí Proeurópske Slovensko

Ľudovít Ódor

ekonóm, vysokoškolský pedagóg
a bývalý predseda vlády SR

Vládna koalícia ťahá Slovensko smerom k ruskej gubernii, ničí právny štát a jej jediným programom je zabezpečiť beztrestnosť pre seba a svojich ľudí. To im nemôžeme dovoliť. Je načase spojiť sily a ukázať, že Slovensko je stále európske, demokratické a naše.
Spravím všetko, čo je v mojich silách, aby slušnosť a odbornosť zvíťazila. Nielen v týchto voľbách.

Nemôžu mať všetko.

Eurokandidátka

Program

1. Úspešné Slovensko v úspešnej Európe

VIAC INFO

Takmer 450-miliónový trh robí z EÚ významného svetového ekonomického hráča. Potrebujeme však pridať a inovovať, aby sme stíhali s USA a Áziou. Základom prosperity je inovatívna a sociálne spravodlivá ekonomika, ktorá naplno využije príležitosti zelenej transformácie. Budeme presadzovať odstránenie zostávajúcich prekážok jednotného trhu. Výnosy z daní pre technologické a nadnárodné spoločnosti a z obchodovania s emisiami by mali financovať zelenú a digitálnu transformáciu, udržanie a vznik nových pracovných miest predovšetkým v malých a stredných podnikoch. EÚ musí aktívne chrániť spoločný trh pred neférovou súťažou. To sa týka aj pre Slovensko dôležitého automobilového priemyslu, pretože na európsky trh prichádzajú najmä z Číny dotované lacné elektromobily. Podporujeme tvrdý postup EÚ proti daňovým rajom a prehlbovanie obchodných vzťahov s USA, Kanadou, Austráliou, Indiou, Taiwanom, krajinami juhovýchodnej Ázie, Latinskej Ameriky a Afriky, ale s férovými podmienkami pre našich výrobcov, bez ničenia životného prostredia a podkopávania sociálnych štandardov. Členské štáty by sa mali správať rozpočtovo zodpovedne, s ohľadom na životnú úroveň budúcich generácií.

2. Európske zdroje priamo na rozvoj regiónov

VIAC INFO

Slovensko stagnuje. Už vyše 10 rokov nedobiehame zvyšok Európy. Rozvoj regiónov je pritom kľúčový pre rast životnej úrovne a tvorbu pracovných miest. V aktuálnom 7-ročnom období (2021-2027) nám EÚ poskytuje 20 miliárd eur cez Plán obnovy a eurofondy. Modernizačný dlh Slovenska však narástol na 40 miliárd eur, pretože naše vlády investovali pomaly, neefektívne a korupčne. Absolútnou prioritou súčasnej vládnej koalície nie je strategický prístup, ale presadenie novely trestného zákona a ďalších plánov, ktoré čerpanie zdrojov EÚ dokonca ohrozujú. Urobíme všetko preto, aby Slovensko o peniaze z Plánu obnovy a eurofondov neprišlo. Stotožňujeme sa s odporúčaniami predchádzajúcej úradníckej vlády, ktoré znížia administratívnu náročnosť, zlepšia plánovanie a zefektívnia kontroly projektov. Silný mandát v Európskom parlamente chceme využiť na presadenie viac priamych možností pre regióny získavať európske zdroje tak, aby smerovali čo najviac priamo do regiónov.

3. Demokracia a právny štát, základné európske hodnoty

VIAC INFO

Odmietame dvojakú kvalitu demokracie v členských štátoch. K hodnotám zakotveným v európskych zmluvách sa Slovensko jasne a dobrovoľne prihlásilo. Do EÚ sme vstupovali aj pre záruky, že sa politicky nevrátime do 90. rokov, keď si Mečiarovi ľudia privatizovali štát. Presne do tohto obdobia nás žiaľ súčasná vláda vracia, keď spochybňuje ústavné princípy, odvoláva a šikanuje odborníkov a odborníčky v štátnych inštitúciách a snaží sa ovládnuť trestné orgány a verejnoprávne médiá. Vláda požaduje od európskych partnerov ekonomickú solidaritu, ale koná nedôveryhodne a korupčne. Podporujeme európske iniciatívy za zachovanie a posilnenie demokracie, právneho štátu, ochranu ľudských práv a nezávislosť médií. Odmietame útoky na novinárky a novinárov a démonizovanie mimovládnych organizácií, na ktorých činnosť prispieva EÚ alebo členské štáty. 

4. Spoločná obrana pred vonkajšími hrozbami

VIAC INFO

Čína a Rusko rozširujú svoje sféry vplyvu a možný víťaz prezidentských volieb v USA spochybňuje význam NATO. O to viac musia preto európske štáty plánovať svoju obranyschopnosť, investovať aspoň 2 % HDP do obrany a prehlbovať spoluprácu ozbrojených síl aj spravodajských služieb. Obzvlášť dôležité je čo najrýchlejšie znížiť závislosť našich ekonomík od dodávok energetických a strategických surovín z nedemokratických režimov. Podporujeme aj prehĺbenie policajnej spolupráce na potlačenie terorizmu, organizovaného zločinu, obchodovania s ľuďmi, pašovania drog a iného tovaru, a spoločný boj proti hybridným hrozbám, ktoré nepoznajú hranice štátov. Vonkajšiu hranicu EÚ treba chrániť humánne a efektívne. Migračné toky ale natrvalo zníži len zlepšenie bezpečnostnej situácie, ochrany ľudských práv a životných podmienok v krajinách pôvodu.

5. Podpora Ukrajiny v záujme Slovenska, osobitne východu

VIAC INFO

Všestrannú podporu Ukrajiny vo vojne proti agresorovi Rusku považujeme za otázku princípov aj národnej bezpečnosti Slovenska. Ukrajina je náš sused, preto je v našom záujme, aby bola slobodná a nezávislá. Dnes bojuje aj za bezpečnosť Slovenska a jej úspešná obrana je najlepšia záruka toho, aby sa Rusko nepriblížilo aj k našim hraniciam. Z vlastných dejín vieme, že trvalý mier nastane až vtedy, keď zloží zbrane agresor, nie obeť. Hlavným cieľom EÚ preto musí byť, aby mierové rokovania neznamenali kapituláciu Ukrajiny, ale spravodlivý mier. Pri rekonštrukcii a rozvoji Ukrajiny môže byť Slovensko jednou z tepien, ktorá ju ekonomicky spojí so zvyškom Európy, čo pocítia pohraničné obce aj najväčšie mesto v širokom okolí, Košice. V praxi to znamená napríklad rozvoj ciest, železníc alebo elektrických prenosových sústav. Budeme presadzovať, aby EÚ pri obnove Ukrajiny investovala aj do regiónov na našej strane hranice a vyčlenila prostriedky pre cezhraničnú spoluprácu.

6. Ochrana klímy a prírody pre nás a naše deti

VIAC INFO

Zmena klímy už dnes znamená extrémne teploty, častejšie suchá, povodne alebo lesné požiare. Vedie k tisícom predčasných úmrtí ročne a miliardovým škodám na majetku. Európa preto musí dodržať svoj záväzok znížiť emisie o 55 % do roka 2030 (oproti roku 1990) a najneskôr do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu. Okrem klimatickej krízy čelíme aj kríze biodiverzity a komplexnému problému znečistenia. Riešenie týchto kríz je nevyhnutnosťou, ale aj obrovskou príležitosťou pre inovácie, rozvoj regiónov a tvorbu nových pracovných miest tam, kde ich najviac treba. Podporujeme investície do uhlíkovo neutrálnych alebo energeticky menej náročných technológií, vrátane európskej železničnej siete, ktorá významne zníži emisie z nákladnej dopravy. Budúci energetický mix Európy musí pozostávať najmä zo zelených a klimaticky neutrálnych zdrojov a bezpečnej jadrovej energie. Eurofondy by mali smerovať aj do využitia obnoviteľných zdrojov domácnosťami a do hĺbkovej obnovy verejných budov aj súkromných domov, čo znižuje našu závislosť od dovozu plynu, šetrí peňaženky občanov Slovenska a prispieva k čistejšiemu ovzdušiu.

7. Dostupné, zdravé a domáce potraviny

VIAC INFO

Poľnohospodári majú dnes oprávnené obavy o svoju budúcnosť. Čelia súčasne klimatickej kríze, dopadom agresie Ruska voči Ukrajine, nekalým obchodným praktikám a nevýhodnej cenotvorbe. Spoločná poľnohospodárska politika tvorí takmer tretinu rozpočtu EÚ. Mala by podporovať, čo nedokáže oceniť trh, teda potravinovú bezpečnosť, nahrádzanie nebezpečných chemikálií za udržateľné varianty a prístupy, či dobré životné podmienky zvierat. Budeme presadzovať zníženie byrokracie, vyrovnanie priamych platieb na Slovensku a v západnej Európe. Výsledkom by mal byť rozvoj vidieka, stabilizácia a skrátenie dodávateľských reťazcov. Namiesto zákazov dovozu potravín z Ukrajiny, ktoré sa jednoducho obchádzajú, chceme zlepšenie podmienok vývozu do neeurópskych krajín a prísne kontroly dodržiavania európskych štandardov. Slovenské, rakúske či ukrajinské potraviny musia spĺňať rovnaké podmienky a byť dostupné v rovnakej kvalite naprieč jednotným trhom.

8. Výhody európskeho občianstva naozaj pre všetkých

VIAC INFO

Mnoho z nás naplno využíva možnosti slobodného pohybu po Európe, spoločnej meny či programu Erasmus+. Pravdou však je aj to, že výhody členstva v EÚ niektorí ľudia priamo nepociťujú a európske inštitúcie pre nich môžu spraviť oveľa viac. Mali by dôraznejšie obhajovať zvyšovanie sociálnych štandardov, vrátane nároku zamestnancov a zamestnankýň z nových a starých členských štátov na rovnaké zaobchádzanie a dôsledného presadzovania riešení, ktoré dajú ženám viac priestoru žiť svoj život podľa vlastných predstáv. Presadzujeme využívanie európskych zdrojov na rozvoj odborného vzdelávania, uznávanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní a zavádzanie pravidiel na obmedzenie neplatených stáží. Každá mladá Európanka a Európan by mali mať aspoň raz nárok na letný Interrail lístok, aby mohli spoznať Európu.

9. Ochrana spotrebiteľov, dát a súkromia

VIAC INFO

Podporujeme európske inštitúcie v zavádzaní vysokých štandardov ochrany spotrebiteľov, dát a súkromia. Presadzujú pravdivé informovanie spotrebiteľa o produktoch, ktoré nakupuje, a právo ich opravovať. Vďaka silnej vyjednávacej pozícii dokážu predísť monopolnému správaniu veľkých firiem a donútiť  medzinárodné technologické spoločnosti alebo banky chrániť osobné údaje užívateľov aj mimo Európy. Spoločný postup európskych štátov umožňuje bojovať proti dezinformáciám a nenávistným prejavom. Rovnako tak chceme nastaviť pravidlá aj v oblasti rozvoja umelej inteligencie tak, aby využili jej potenciál pre spoločenský prínos, a zároveň čo najviac chránili súkromie, autorské a ďalšie práva. Zníži sa tým aj riziko ich zneužitia nedemokratickými vládami a ďalšími aktérmi so zlými úmyslami. 

10. Rozšírená a akcieschopná únia

VIAC INFO

Chceme pomôcť Ukrajine, Moldavsku, Srbsku, Čiernej Hore a ďalším štátom, aby spĺňali podmienky členstva v EÚ. Ich vstup vie byť obojstranne výhodný, ako bol ten náš pred 20 rokmi. Príprava na rozširovanie EÚ si zároveň vyžaduje širokú diskusiu a zhodu na reforme európskych inštitúcií, aby EÚ bola dnes aj v budúcnosť schopná konať rýchlo a jednotne. Podporujeme rozširovanie eurozóny a schengenského priestoru, zrušenie druhého sídla Európskeho parlamentu a zriadenie európskeho komisára či komisárky pre obranu.

Podujatia

Ľudova krčma

Bufet pri kurtoch / Senec

VIAC INFO

ČAS: 19:00

Aby to tu fungovalo, nemali by sme sa uzatvárať do svojich malých svetov. Musíme hovoriť s tými, ktorí možno nevolia PS, ale rovnako ako my chcú, aby Slovensko ostalo v Európe. Chcem s nimi hovoriť, aby prišli voliť. Vyrážam preto na stretnutia do slovenských krčiem.

Poďme sa porozprávať do Ľudovej krčmy o politike tvárou v tvár. Teším sa na vás!

Čo vám nepovedia s Martinom Hojsíkom a Ľubicou Karvašovou

Koridor / Považská Bystrica

VIAC INFO

ČAS: 18:00

Diskusia Michal Wiezik & Erik Baláž + premietanie traileru o Karpatoch

PINK WHALE / Bratislava

VIAC INFO

ČAS: 18:00

Čo vám nepovedia? S Martinom Hojsíkom a Luciou Yar

Nové Mesto nad Váhom

VIAC INFO

ČAS: 18:00

Diskusia o eurovoľbách s Máriou Kočnerovou a Tomášom Valáškom

K7 / Nitra

VIAC INFO

ČAS: 18:00

Eurovoľby

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare