Prejsť na obsah

Pravda o PS

Nechceme, aby o našej budúcnosti rozhodli klamstvá. S blížiacimi sa voľbami sa množia útoky na PS a my vytrvalo odpovedáme – pripomínaním pravdy. Pomôžte nám ju zdieľať.

Klamstvo č.1
PS chce zvyšovať dane.
Pravda
V skutočnosti chceme zmeniť daňovo-odvodové zaťaženie v prospech ľudí – napríklad znížením zaťaženia práce. Zvyšovanie daní nepovažujeme za správny krok.
Klamstvo č.2
PS hovorí, že ľudia na Slovensku sú svine.
Pravda
Túto lož si vymysleli Robert Fico a ďalší. Dezinterpretujú otca predsedu PS, Martina Milana Šimečku. Ten v diskusii obrazne citoval Kurta Schumachera, nemeckého sociálneho demokrata. Schumacher použil metaforu o „prihováraní sa svini v človeku", aby odsúdil politiku nacistov.
Klamstvo č.3
PS presadzuje legalizáciu všetkých drog.
Pravda
Nie sme za legalizáciu drog, navrhujeme len dekriminalizáciu marihuany – pretože nie je normálne, aby ľudia dostávali za pár gramov marihuany vysoké tresty, ktoré im zničia život.
Klamstvo č.4
PS chce znižovať dôchodky.
Pravda
PS chce dôchodky zvyšovať. Náš poslanec hlasoval za zvýšenie dôchodkov v parlamente, znižovanie dôchodkov nikdy nebolo a nebude súčasťou nášho programu.
Sami sme do parlamentu predložili návrh na férovejšie odmeny pre ľudí v seniorskom veku pracujúcich na dohodu, za dôležité považujeme aj dokončenie reformy druhého piliera a komplexnú reformu tretieho piliera. Náš program sa zaoberá aj spravodlivými vdovskými a invalidnými dôchodkami a odstránením znevýhodnenia žien pri výpočte výšky dôchodku.
Klamstvo č.5
PS má totalitné maniere a chce ľudí trestať za názor.
Pravda
Progresívne Slovensko dôsledne háji všetky slobody vrátane slobody slova. Zároveň hovoríme, že ak spoločnosť odsudzuje diskrimináciu, mala by odsudzovať všetky jej formy. Nezáleží na tom, či je to na základe farby pleti, vzťahovej orientácie alebo národnosti.
Klamstvo č.6
PS sú ľavičiari.
Pravda
V Progresívnom Slovensku vôbec nepovažujeme za dôležité, či je nejaký návrh pravicový alebo ľavicový – jediné kritérium je, či opatrenie pomáha ľuďom, firmám a ekonomike. Preto sú u nás ľudia z rôznych sfér – od podnikateľského prostredia cez oblasť kultúry až po odborníkov a odborníčky zo štátnej správy.
Klamstvo č.7
PS sú komunisti.
Pravda
Toto je úplne absurdné tvrdenie. Progresívne Slovensko sa každoročne hlási k odkazu Novembra 89 a ústrednou hodnotou pre naše hnutie je sloboda.
Klamstvo č.8
PS ovláda úradnícku vládu cez prezidentský palác.
Pravda
Progresívne Slovensko sa s hrdosťou hlási k politike, ktorú presadzuje pani prezidentka – slušná, nekonfliktná, zameraná na riešenie konkrétnych problémov. Zuzana Čaputová však svoj mandát vždy vykonávala nadstranícky a nezávisle od akejkoľvek strany, teda aj od PS.
Klamstvo č.9
PS sa venuje stále len témam, ktoré sa týkajú LGBTI+ ľudí a životného prostredia.
Pravda
Netajíme sa tým, že nám záleží na rovnosti pre všetkých a boji s klimatickou krízou. PS je však plnoformátové hnutie zamerané na všetky témy, ktoré sú dôležité pre budúcnosť Slovenska. Svedčia o tom aj naši odborníci a odborníčky: od zakladateľa Útvaru hodnoty za peniaze Štefana Kišša cez lídra reformy zdravotníctva Oskara Dvořáka a hlavnú školskú inšpektorku Vieru Kalmárovú až po legendu boja proti mafii Jaroslava Spišiaka.
Klamstvo č.10
Progresívne Slovensko z pozadia ovláda a financuje Sorosova nadácia.
Pravda
To, kto nás financuje, si môže ktokoľvek pozrieť na našom transparentnom účte. George Soros to nie je a nikdy nebol. PS sa v rebríčku transparentnosti financovania politických strán dlhodobo umiestňuje na popredných priečkach. Aj v otázke financovania teda máme úplne čistý štít.
Klamstvo č.11
PS chce skoncovať s jadrovou energiou.
Pravda
Jadro považujeme za súčasť riešenia pri prechode na obnoviteľné zdroje energie, hoci ho kvôli vzniku rádioaktívneho odpadu nemožno označiť za čisto zelený zdroj. Sme tiež za otvorenie nového bloku Mochoviec. Tvrdenie, že PS je proti jadru je teda jednoznačne nepravdivé.
Klamstvo č.12
PS chce rôzne „zvrátené“ veci.
Pravda
Opatrenia, ktoré máme v programe, ľuďom život zlepšia, či už je to zvýšenie dostupnosti bariérovej či hormonálnej antikoncepcie, sprístupnenie bezpečných interrupcií, zavedenie vzťahovej a sexuálnej výchovy do škôl, právo na oficiálne uznané životné partnerstvo alebo sebaurčenie. Ak hovoríme o bariérovej antikoncepcii, ide o znižovanie rizika prenosu pohlavne prenosných infekcií – teda chceme zdravšiu populáciu.

Ďalších niekoľko kritizovaných opatrení je zameraných na ochranu zdravia a práv žien, a to aj prostredníctvom predchádzania sexuálnemu násiliu či zmierňovania jeho dopadov, zároveň chceme, aby bol čo najnižší počet neželaných tehotenstiev.

Zavedenie vekovo primeranej a na dátach a odbornosti založenej vzťahovej a sexuálnej výchovy na školách je zasa dôležitým a nevyhnutným krokom k tomu, aby sme spoznávali svoje hranice a naučili sa rešpektovať hranice druhých, čo výrazne znižuje rizikové či zraňujúce správanie smerom k sebe a druhým a zároveň opäť pomáha znižovať výskyt prípadov sexuálneho násilia páchaného aj na deťoch.

Žiaľ, už tradične je súčasťou výčitiek voči PS aj nenávistná rétorika smerom k ľuďom z LGBTQ+ komunity, ktorým chceme jednoducho umožniť život v láskyplných rodinných vzťahoch a transrodovým osobám zasa chceme umožniť život v súlade s ich identitou bez toho, aby museli znášať zbytočnú traumu. Ide nám teda o rovnosť a v konečnom dôsledku o skvalitňovanie života všetkých ľudí tak, aby boli šťastnejší a spokojnejší.
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare