Prejsť na obsah

14

PhDr. Mária Kočnerová PhD.

vysokoškolská pedagogička

Mojou prioritou bude oblasť vzdelávania, mládeže a kultúry, a oblasť zahraničnej politiky, keďže od roku 2002 pôsobím ako vysokoškolský pedagóg na Katedre filozofie a politológie Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Chcem napomáhať tomu, aby sme zabránili exodu mladých ľudí do zahraničia. Som tiež spoluzakladateľkou Nadácie Y venujúcej sa charitatívnej činnosti.

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare