Prejsť na obsah

O nás

Predsedníctvo PS

Sme politické hnutie, ktorého cieľom je ponúkať progresívne riešenia spoločenských problémov a spájať ľudí, ktorí chcú takú spoločenskú zmenu presadiť.

Michal Šimečka

Predseda

Lucia Plaváková

Kancelárka a podpredsedníčka

Martin Hojsík

Podpredseda

Michal Truban

Podpredseda

Tomáš Valášek

Podpredseda

Tamara Stohlová

Členka predsedníctva

Zora Jaurová

Členka predsedníctva

Ivan Štefunko

Člen predsedníctva

Simona Petrík

Členka predsedníctva

Michal Wiezik

Člen predsedníctva

Irena Bihariová

Podpredsedníčka

Štefan Kišš

Člen predsedníctva

Ingrid Kosová

Členka predsedníctva

Beáta Jurík

Členka predsedníctva

Jana Hanuliaková

Členka predsedníctva

Michal Sabo

Člen predsedníctva

Ondrej Prostredník

Člen predsedníctva

Branislav Vančo

Člen predsedníctva

Dávid Dej

Člen predsedníctva

Zuzana Mesterová

Predsedníčka republikovej rady

Chceme modernú krajinu, ktorá je otvorená, solidárna, a na ktorú môžeme byť všetci hrdí.

Chceme krajinu, ktorá má nádej.

Progres

Veríme, že svet okolo nás sa dá zlepšovať vždy – a to aj v ťažkých časoch. Musí sa však stretnúť veľa ľudí, ktorým na zmene záleží. Nestačí však, aby sa zmena dotkla len jednej časti spoločnosti. Posun k lepšiemu musia cítiť všetci. Tých úspešnejších musíme motivovať a povzbudzovať, ale zároveň musíme pomáhať aj tým, čo nevládzu a ostávajú pozadu.

Sloboda

Veríme v slobodu jednotlivca, ktorá sa najlepšie rozvíja v liberálnej demokracii. Veríme v spoločnosť, kde si slobodne ctíme jeden druhého a naše práva sú v súlade so záujmom všetkých. Len keď sme empatickí a solidárni k ľuďom okolo nás, vieme spolu tvoriť slobodnú spoločnosť.

Rovnosť

Všetci sme si rovní a rovné vo všetkých právach. Veríme preto, že je dôležité chrániť slabších – teda hlavne tých v menšine, ktorým sa bráni v napĺňaní ich práv. Rovní sme si vtedy, keď má každý človek dôstojný život a môže byť tým, kým chce byť.

Progresívne Slovensko je plným členom európskej liberálnej strany Aliancia Liberálov a Demokratov pre Európu (ALDE).

Európsky volebný manifest

Aliancia Liberálov a Demokratov pre Európu

Progresívne Slovensko je plným členom európskej liberálnej strany Aliancia Liberálov a Demokratov pre Európu (ALDE).

Európsky volebný manifest

Ako súčasť kampane pre voľby do Európskeho parlamentu 2019, ALDE v spolupráci s členskými stranami a partnermi naprieč Európskou úniou prijali Manifest ochraňujúci naše spoločné politické priority na európskej úrovni.

Individuálne členstvo v ALDE

Členovia a členky Progresívneho Slovenska, ktorí/é si želajú byť osobne aktívni/e na európskej úrovni, sa môžu stať individuálnymi členmi/členkami ALDE.

Miestne bunky

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare