Prejsť na obsah
Programy / Obrana demokracie

Obrana demokracie

Kapitolu garantujú

Verejnú mienku na Slovensku nemôžu tvoriť dezinformácie ohrozujúce národnú bezpečnosť. Nemôžeme sa ďalej iba prizerať, ako klesá dôvera ľudí v demokraciu. Chceme urobiť všetko preto, aby štát vedel efektívne brániť spoločné záujmy občanov a občianok pred globálnymi digitálnymi hrozbami a aby šírenie nebezpečných dezinformácií postihoval.

Posilňovať zároveň potrebujeme mediálnu gramotnosť aj digitálne zručnosti bežných ľudí. Rekvalifikovať a vzdelávať vybrané skupiny. Potrebujeme čeliť výzvam a využiť príležitosti 21. storočia. To, ako ich uchopíme dnes, rozhodne o našej budúcnosti na roky dopredu.

Zdieľať program


Budovanie odolnosti spoločnosti voči dezinformáciám a hybridným hrozbám

  • Posilníme kapacitu štátu pre strategickú komunikáciu. Schválime koncepciu strategickej komunikácie a zabezpečíme financovanie útvarov strategickej komunikácie na jednotlivých rezortoch, ktorým končí financovanie. Počet týchto jednotiek rozšírime.
 
  • Kampane z verejných financií v online priestore nebudú môcť byť zobrazované na dezinformačných weboch – môžu na to využiť ich voľne dostupné zoznamy (napr. službu konspiratori.sk) a ísť tak príkladom pre ostatné subjekty zadávajúce reklamu. Takáto podmienka by sa doplnila napríklad do nového operačného programu či štátnych dotačných schém.
 
  • Posilníme dôraz na mediálnu gramotnosť na školách v rámci kurikulárnej reformy pre stredné školy. Súčasťou školských osnov bude fungovanie sociálnych sietí a ich algoritmov, schopnosť rozlišovať dôveryhodnosť rôznych zdrojov na internete alebo znalosť manipulačných techník.
Zdieľať bod programu

Obrana demokracie – ochrana volieb, boj proti radikalizácii a extrémizmu

  • Novelizujeme legislatívu o voľbách tak, aby nemohlo dochádzať k ich nepriamemu ovplyvňovaniu. Ide o kroky ako zjednodušenie darovania pre malých darcov, zlepšenie kontroly kampaní, aktualizáciu volebnej legislatívy či znovuzavedenie inštitútu tretích strán v modernejšej podobe.
 
  • Zameriame sa na extrémisticky vystupujúce osoby na internete či v uliciach a zabránime šíreniu ich ideológie. Posilníme personálne a technické kapacity štátu v oblasti monitorovania a stíhania extrémizmu s dôrazom na online prostredie a radikalizáciu.
 
  • Zastavíme šírenie najnebezpečnejších škodlivých dezinformácií v zárodku. Vo výnimočných prípadoch ohrozujúcich zákonom chránené záujmy (životy a zdravie, ústavné zriadenie, bezpečnosť, verejný poriadok) bude mať štát možnosť podať návrh na zablokovanie konkrétnych webstránok dlhodobo šíriacich nebezpečné dezinformácie. Rozhodovať bude nezávislý súd, čím bude zabezpečená ochrana pred možným zneužitím.
 
  • Podporíme prevenciu extrémizmu, terorizmu a radikalizácie, ktorá je efektívnejšia ako represia. Zásadne navýšime podporu štátu pre aktivity v oblasti prevencie radikalizácie a extrémizmu, prehodnotíme existujúce programy a podporíme inovatívne intervencie z iných krajín.
 
  • Zvýšime mieru otvorenosti činnosti a správ spravodajských služieb (SIS a VS). Otvorenejšie informovanie o zisteniach spravodajských služieb podporí odolnosť spoločnosti voči podvratnému pôsobeniu a zlepší kvalitu strategickej komunikácie štátu.
Zdieľať bod programu

Regulácia sociálnych sietí a ochrana verejného informačného priestoru

  • Budeme presadzovať aktívne zapojenie Slovenska do tvorby európskeho regulačného rámca pre digitálne technológie a presadzovať jeho efektívne zavedenie do praxe na európskej a národnej úrovni tak, aby nová regulácia prispela k ochrane základných práv a slobôd a nepredstavovala nadmerné regulačné bariéry pre inovačný potenciál. Zasadíme sa za to, aby sa v novej vlne európskej digitálnej regulácie neopakovali administratívne náročné postupy implementácie GDPR.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare