Prejsť na obsah

Mgr. Irena Bihariová

členka predsedníctva Progresívneho Slovenska, poslankyňa NR SR

Som bývalá predsedníčka, v súčasnosti podpredsedníčka PS a interná doktorandka na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.
Takmer desať rokov som viedla združenie Ľudia proti rasizmu, v ktorom som poskytovala bezplatnú právnu pomoc obetiam extrémistickej kriminality. Ako právnička sa špecializujem na trestné činy extrémizmu, vrátane problematiky dezinformačného obsahu a protiprávnych prejavov nenávisti v online prostredí. Som spoluautorkou návrhu reformy, ktorá zmenila sústavu orgánov príslušných na stíhanie danej kriminality.

Odstraňovanie nerovností, ochrana ľudských práv, menšinových komunít, žien, seniorov, detí narodených do neprajného prostredia a ľudí, ktorých núdznosť oberá o dôstojnosť. Znevýhodnenie a útlak spôsobený pôvodom, etnicitou, sociálnym statusom či materiálnym nedostatkom vedie k pocitu neférovosti a polarizuje spoločnosť. Mojím cieľom je preto pomôcť budovať súdržnú, solidárnu a férovú spoločnosť, lebo len tá je schopná vzdorovať extrémizmu a dezinformačným prúdom snažiacim sa o rozklad demokracie.

Sociálne siete

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare