Prejsť na obsah

10

Mgr. Irena Bihariová

právnička

Som bývalá predsedníčka, v súčasnosti podpredsedníčka PS a interná doktorandka na Právnickej fakulte Univerzity Komenského.
Takmer desať rokov som viedla združenie Ľudia proti rasizmu, v ktorom som poskytovala bezplatnú právnu pomoc obetiam extrémistickej kriminality. Ako právnička sa špecializujem na trestné činy extrémizmu, vrátane problematiky dezinformačného obsahu a protiprávnych prejavov nenávisti v online prostredí. Som spoluautorkou návrhu reformy, ktorá zmenila sústavu orgánov príslušných na stíhanie danej kriminality.

Odstraňovanie nerovností, ochrana ľudských práv, menšinových komunít, žien, seniorov, detí narodených do neprajného prostredia a ľudí, ktorých núdznosť oberá o dôstojnosť. Znevýhodnenie a útlak spôsobený pôvodom, etnicitou, sociálnym statusom či materiálnym nedostatkom vedie k pocitu neférovosti a polarizuje spoločnosť. Mojím cieľom je preto pomôcť budovať súdržnú, solidárnu a férovú spoločnosť, lebo len tá je schopná vzdorovať extrémizmu a dezinformačným prúdom snažiacim sa o rozklad demokracie.

Podujatia

ČAS: 18:00 - 20:00

Príďte sa porozprávať aj o kontroverzných témach. Tešíme sa na vaše otázky - najmä tie kritické

DISKUSIA: Rožňava

VIAC INFO

ČAS: 18:00 - 20:00

Príďte sa porozprávať aj o kontroverzných témach. Tešíme sa na vaše otázky - najmä tie kritické.

DISKUSIA: Kežmarok

VIAC INFO

ČAS: 18:00

Príďte sa porozprávať o dôstojnej budúcnosti pre Slovensko.

DISKUSIA: Zvolen
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare