Prejsť na obsah

Budúcnosť na Slovensku? Dá sa to ?

Slovensko môže byť krajinou, kde si mladí ľudia vedia predstaviť prežiť spokojný a naplnený život.
Odmietame prijať porazenecký mindset. Chceme spoločne s Vami tvoriť Slovensko, z ktorého nikto nebude chcieť odísť.

Hovorili sme so stovkami z Vás a zhodli sme sa – niektoré témy už jednoducho neznesú odklad. Nemôžeme sa zmieriť s ignoráciou tém ako klimatická kríza, dostupné bývanie, vzdelávanie odtrhnuté od reality, duševné zdravie či rovnosť pre všetkých. Je najvyšší čas to napraviť.

Preto sme pripravili plán, ktorý má jediný cieľ. Ukázať mladým ľuďom, že o nich Slovensko stojí a môžu tu prežiť svoju budúcnosť dôstojne.

Duševné zdravie:

 • Terapia zadarmo. Nemôžeme čakať, že mladí ľudia zostanú na Slovensku, ak pre nich zostane životne dôležitá starostlivosť nedostupnou. V porovnaní s najúspešnejšími krajinami máme čo doháňať. Preto chceme rozšíriť možnosť preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia – neraz ide doslova o život.
 • Viac psychológov a psychologičiek. Záujem o toto povolanie znižujú byrokratické bariéry a prísne kritéria pri výcviku. Zároveň nemáme zriadené motivačné schémy. Výsledkom je akútny personálny nedostatok a mnohomesačné čakacie lehoty na termín. Vzhľadom na alarmujúce zhoršenie duševného zdravia adolescentov si nečinnosť nemôžeme dovoliť.
 • Zamerajme sa na osvetové a vzdelávacie programy. Aby sme problémy rozpoznávali včas – doma, na školách aj na preventívnych prehliadkach.

Kvalita života:

 • Dostupné bývanie. Súčasťou dôstojnej budúcnosti pre mladých ľudí na Slovensku musí byť aj možnosť osamostatniť sa. Nevyhnutným predpokladom je dostupné bývanie, najmä nájomné. Chceme rozšíriť dostupnosť nájomných bytov cez podporu mestských nájomných agentúr, či zmeny vo financovaní výstavby zo štátneho fondu pre rozvoj bývania.
 • Koniec neplateným stážam. Podľa dát z ústredných orgánov verejnej správy bolo na stážach 300 osôb za posledné 3 roky, a 0 z nich dostalo finančnú odmenu. Ani jedna platená stáž. Vek rozhodne nie je legitímny dôvod na to, aby ľudia neboli za svoju prácu odmenení. Preto sme do parlamentu predložili návrh na zavedenie novej formy dohody o študentskej stáži. Zabezpečí dôstojný život všetkým, ktorí sa popri svojom štúdiu takto pripravujú na výkon budúceho povolania.
 • Prehľadné a dostupné sociálne štipendiá a študentské pôžičky.  Chceme odstrániť zbytočné byrokratické prekážky, ktoré demotivujú študentov a študentky žiadať o štipendium. Dá sa to aj jednoducho, aby boli všetky informácie a úkony prehľadné, a na jednom mieste – napríklad na portáli ministerstva školstva. Študentské pôžičky by tiež mali umožňovať flexibilitu splátok, ich odklad, a mali by byť dostupné aj v bezúročnej forme. Štipendiá chceme rozšíriť aj pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť opustiť svoje bydlisko a študujú externe.

Vzdelávanie:

 • Zvýšime platy. Spokojní učitelia a učiteľky sú základom, aby sa aj deti, študenti a študentky mohli do školy tešiť. My v PS sme presvedčení, že učiteľské povolanie potrebujeme zatraktívniť – to znamená v prvom rade platy na úrovni VŠ vzdelaných ľudí v iných profesiách, ako je to v zahraničí. Toto je nevyhnutný prvý krok.
 • Učme inak a iné veci. Schopnosť spolupracovať v tíme, nestratiť sa v informačnom pretlaku a kriticky myslieť – toto sú zručnosti, ktoré žiaci a žiačky potrebujú. A očakávajú. Monotónnym opisovaním z tabule sa však nikam nedopracujeme. Potrebujeme oveľa viac času venovať diskusiám, argumentácii a objavnému vyučovaniu
 • Zvýšme kvalitu VŠ, pretože to je jeden z najčastejších dôvodov odchodu mladých do zahraničia. Zrealizujeme komplexnú reformu vysokého školstva, podporíme špecializáciu vysokých škôl, či už na výskum, prax alebo pre potreby regiónu a podporíme ich internacionalizáciu posilnením mobilít a štipendií zo zahraničia.

Rovnosť pre všetkých

 • Naším cieľom je rovnosť párov rovnakého pohlavia, ich rodín a detí. Presadzujeme rozšírenie manželstva pre všetky páry a vytvorenie inštitútu životného partnerstva pre páry, ktoré z rôznych dôvodov nechcú vstúpiť do manželstva.
 • Presadíme posilnenie trestnoprávnej ochrany pred rodovo podmieneným násilím. Základom potrebnej zmeny je redefinícia znásilnenia na základe absencie súhlasu a zavedenie nového prečinu sexuálneho obťažovania. Zároveň chceme posilniť už existujúcu legislatívu a tiež podporovať osvetové kampane v oblasti online násilia.
 • Zavedieme zverejňovanie rodových platových rozdielov. Väčší zamestnávatelia (štátni aj súkromní) budú povinní zverejniť informácie o štruktúre povolaní a štruktúre miezd podľa rodovej príslušnosti. Štát bude tieto informácie analyzovať a zverejňovať výsledky za účelom vyššej transparentnosti a postupného dosiahnutia rovnakého odmeňovania mužov a žien.

Ochrana klímy:

 • Presadíme silný nástroj na riešenie klímatickej krízy. Keď mladí ľudia počúvajú politikov a političky, nemôžu uveriť, že väčšina z nich si klimatickú krízu asi nevšimla. Potrebujú vidieť, že medzinárodné záväzky o klimatickej neutralite Slovenska nie sú len povinná jazda, ktorá môže zostať na papieri. Chcú vidieť činy. Preto v Progresívnom Slovensku roky hovoríme, že potrebujeme dokončiť a presadiť kvalitný klimatický zákon. So záväznými, vymáhateľnými cieľmi a nezávislou expertnou kontrolou. 

Dokument pripravovali Tamara Stohlová, Lucia Plaváková. Na príprave programu sa podieľali aj Oskar Dvořák, Ingrid Kosová, Michal Sabo a ďalší odborníci a odborníčky.

SLEDUJTE MA TU

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare