Prejsť na obsah

12

Ing. Bc. Ingrid Kosová PhD.

poslankyňa NR SR

Mám technicko-ekonomické a pedagogické vzdelanie. Pôsobila som na úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity a od roku 2008 pracujem v neziskovom sektore. Venujem sa ľudskoprávnym témam, inklúzii Rómov a Rómok a rodovej rovnosti. Zároveň som pôsobím ako expertka a členka pracovných skupín v oblasti predprimárneho, primárneho a inkluzívneho vzdelávania. Som zakladateľkou občianskych združení Quo vadis, o.z. a Montessori, o.z., materských škôl Montessori, základnej umeleckej školy a centra voľného času.

Verím, že každé dieťa si zaslúži dostupné a kvalitné vzdelávanie, v ktorom môže naplno rozvinúť svoj potenciál bez ohľadu na socio-ekonomický status. Školy by mali byť otvorené a dostatočne priestupné na to, aby kompenzovali znevýhodnenia. Školy majú kultivovať osobnosť a posilňovať hodnotový rozmer detí. Školy musia pripraviť nové generácie na život v 21. storočí. Na to potrebujeme vyučujúcich schopných motivovať žiakov a žiačky k učeniu a rozvíjať ich tvorivé myslenie. Je najvyšší čas na zmeny.

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare