Prejsť na obsah
Programy / Šport

Šport

Kapitolu garantujú

Ľudia sú vďaka športu zdravší, šťastnejší a cítia sa byť súčasťou komunity. Štát si začne uvedomovať, že každým vynaloženým eurom na šport dnes šetrí mnohonásobne viac prostriedkov vynaložených na zdravotníctvo o desať či pätnásť rokov. Preto bude šport otvorený – každý človek s chuťou športovať, a to bez ohľadu na to, či organizovane alebo neorganizovane, bude mať k dispozícii kvalitnú infraštruktúru bezplatne alebo so symbolickým poplatkom. Zväčšíme tým základňu športujúcich detí, čo zvýši ich šancu na športovanie po celý život a zapojenie sa do (polo)profesionálneho športu. Športové zväzy sú chrbticou športu na Slovensku, a preto pre nich štát bude silný a stabilný partner. Sme krajina hrdá na slovenských vrcholových športovcov a športovkyne, a preto ich štát bude aj naďalej podporovať.

Zdieľať program


Otvorený šport pre všetkých

 • Otvoríme športové plochy pre všetkých, najmä deti. Napriek mnohým benefitom športu pre deti a dospelých ľudí športoviská často zívajú prázdnotou, dôvodom čoho je aj ich nedostupnosť a spoplatnenie aj verejných športových plôch (školské ihriská, telocvične). Prehodnotíme tento prístup a zdostupníme športové plochy všade tam, kde to okolnosti povoľujú.
 
 • Rozbehneme program obnovy a výstavby kvalitných športovísk, najmä v školách. Zdrojom financií môže byť napríklad Fond na podporu športu, ktorý dodnes naakumuloval desiatky miliónov eur bez zjavného cieľa.
 
 • Začneme zbierať a vyhodnocovať výsledky športu. Zavedieme rozumné merateľné ukazovatele pre jednotlivé dotačné schémy – na to však potrebujeme začať zbierať údaje o športovaní širokej populácie, detí a menšín (tie v priemere športujú menej ako väčšinová populácia).
 
 • Prehodnotíme systém športových poukazov. Štát dnes nielenže nesleduje výsledkové ukazovatele schémy (koľko detí začalo športovať), ale ani nevie, koľko športových poukazov sa ročne reálne využíva. Prostriedky vynakladané systémom športových poukazov použijeme efektívnejšie a tak, aby pomohli aj deťom rodičov, ktorí nemajú odpracované dva roky, čo je dnes podmienkou získania poukazu.
 
 • Rozbehneme zjednodušené eurofondové projekty na podporu malých, lokálnych športovísk, ktoré si vyžadujú iba nízku finančnú podporu.
Zdieľať bod programu

Férový šport pre zväzy

 • Budeme naďalej financovať športové zväzy existujúcimi dotáciami pre uznané športy. V spolupráci so zväzmi otvoríme možnosť zmeny vzorca na podporu, najmä s ohľadom na vyššiu povinnosť zväzov investovať do mládeže (povinnosť je dnes na úrovni 15 %).
 
 • Zvážime zjednodušenie registrácie nových športových zväzov, aby sme podporili mladé a vznikajúce športy. Takto sa nám podarí rozvíjať aj nové športy, ktoré často lákajú najmä mládež.
 
 • Predstaviteľstvo štátu sa bude aktívne zasadzovať za organizáciu vrcholových podujatí na Slovensku. Okrem klasických športových podujatí mužských reprezentácií, s ktorých organizáciou má Slovensko skúsenosti (MS v hokeji) podporíme aj podujatia menej populárnych športov, športové podujatia ženských reprezentácií či podujatia športovcov a športovkýň so zdravotným znevýhodnením.
Zdieľať bod programu

Vrcholový šport pre hrdosť Slovenska

 • Podporíme vrcholových športovcov a športovkyne formou programu Top tím. Určíme merateľné ukazovatele a ciele schémy, ich napĺňanie budeme pravidelne sledovať a výsledky zverejňovať.
 
 • Štátne firmy pôjdu príkladom v podpore najnádejnejších slovenských športovkýň a športovcov, ktorí najviac potrebujú našu podporu.
 
 • Od športovcov, športovkýň a športových zväzov budeme očakávať vysoký morálny štandard, aby boli vzorom pre široké vrstvy populácie. V prípade nevhodnej reprezentácie budeme otvorení možnosti dočasne znížiť ich financovanie.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare