Prejsť na obsah
Programy / Obranná politika

Obranná politika

Kapitolu garantujú

PS chce, aby Slovensko bolo sebavedomou krajinou pripravenou odolávať vojenským a nevojenským hrozbám, vnútorne konsolidovanou a rešpektovanou spojencami. Chceme také Slovensko, ktoré v kľúčových otázkach medzinárodnej bezpečnosti nevajatá, ale je pevným, čitateľným členom komunity slobodných, západných, demokratických štátov. Slovensko, ktoré pri formovaní rozhodnutí v Aliancii nestojí v tieni ostatných, ale diskusie vedie, sprostredkúva dohody, prináša nové informácie. Krajinu, ktorá sa neulieva pri budovaní spoločných spôsobilostí, nespolieha sa na to, že iní urobia našu prácu za nás, ale je pripravená plnohodnotne pomôcť spojencom. Slovensko, ktoré je plne pripravené v rámci svojich možností brániť vlastnú zvrchovanosť, územie a životy občanov a občianok samo, až do momentu nasadenia spojeneckých síl, pokiaľ si to bude situácia vyžadovať. Krajinu, ktorá nezaspala vývoj vo vojenskej oblasti, prispôsobuje svoje sily, plány a výcvik novým technológiám a skúsenostiam partnerských štátov ako Ukrajina. Ozbrojené sily, v ktorých budú chcieť Slováci a Slovenky slúžiť, na ktoré môže byť krajina hrdá.

Zdieľať program


Modernizácia ozbrojených síl

  •  Po vzore Dánska či Francúzska, predložíme do parlamentu na schválenie realistický plán rozvoja obrany a ozbrojených síl. Pomenuje, ako by rezort obrany mal vyzerať v horizonte piatich rokov, aké zmeny si to vyžiada, koľko by zhruba stáli a ako by mali na seba nadväzovať. Dvakrát ročne vykážeme formou správy pre parlament, prezidentku a verejnosť plnenie tejto vízie vrátane záväzkov, ktoré sme prijali v rámci cieľov síl Aliancie. 
 
  • Dôraz pri modernizácii budeme klásť na ťažkú mechanizovanú brigádu – náš kľúčový a dlho zanedbávaný príspevok do kolektívnej obrany NATO – a na investíciu do ľudí, aby vojaci/vojačky a odborné civilné osoby mali možnosť jasného kariérneho postupu, vrátane pôsobenia v medzinárodných štruktúrach, potrebné jazykové schopnosti, znalosť sveta a dôstojné podmienky pre svoju prácu. 
 
  • Pri nákupoch služieb a techniky pre potreby rezortu obranu budeme vždy postupovať v duchu princípov hodnoty za peniaze, dostupnosti kľúčových spôsobilostí v čase krízy a hlavne transparentnosti. Dopredu a verejne vysvetlíme, akú metódu obstarávania ministerstvo volí a prečo, aké sú jej výhody a nevýhody a aké boli alternatívy. Sprístupníme verejnosti všetky informácie súvisiace s obstarávaním, ktoré vyslovene neohrozujú bezpečnosť štátu. 
 
  • Poveríme ozbrojené sily, tajné služby, diplomaciu a iné relevantné zložky štátnej správy vypracovaním ponaučení, ktoré pre Slovensko vyplývajú z doterajšieho priebehu ruskej agresie voči Ukrajine. Prispôsobíme týmto ponaučeniam výbavu, výcvik, plány, doktrínu a štruktúry všetkých inštitúcií podieľajúcich sa na obrane štátu. 
 
  • Podporíme sľubných domácich výrobcov vojenskej techniky. Využijeme nástroje vojenskej aj civilnej diplomacie, aby profitovali zo spoločných európskych investícií do nákupu a rozšírenia výroby munície (a perspektívne inej techniky), ako aj Európskeho obranného fondu a do objednávok cez nákupné agentúry NATO. Chceme aktívny dialóg so slovenskými firmami poskytujúcimi služby a výrobky dvojakého využitia, aj s digitálnymi, aby vláda vedela o možnostiach, ktoré ich produkty ponúkajú, využívala ich a pomáhala rozšíriť ich využívanie na zahraničných trhoch. 
Zdieľať bod programu

Posilníme spojenectvá

  •  Budeme v EÚ presadzovať obrannú politiku, ktorá kladie dôraz na spôsobilosti a akcieschopnosť, nie politické súboje s NATO.
 
  • Podporíme dohodu členských krajín investovať minimálne 2 % HDP do obrany, z toho minimálne 20 % do modernizácie. Nielen preto, že sme sa tak zaviazali spolu so 29 spojencami v NATO, ale aj preto, aby Slovensko malo ozbrojené sily schopné ubrániť celistvosť a zvrchovanosť krajiny.  
 
  • Posilníme ľudské a technické prepojenie medzi SR a Alianciou. Slovensko potrebuje viac dôstojníckych a civilno-expertných pozícií v štruktúrach NATO, potrebuje viac ľudí v štátnej správe na Slovensku so skúsenosťou s medzinárodnými misiami, organizáciami či veliteľstvami. Potrebuje tiež lepšie fyzické spojenie medzi kľúčovými bezpečnostnými inštitúciami na Slovensku a našimi spojencami, aby v čase krízy prebiehala koordinácia krokov bez komplikácií a zbytočných prieťahov.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare