Prejsť na obsah
Programy / Európska a zahraničná politika, humanitárna pomoc

Európska a zahraničná politika, humanitárna pomoc

Slovensko stojí na križovatke. Rozhoduje sa, či budeme smerovať k európskej kvalite života alebo k demokracii karpatského typu. Bude na šikovnosti budúcej vlády, ale aj diplomacie ako vykonávateľa záujmov krajiny za hranicami, aby v týchto komplikovaných časoch ochránila a posilnila bezpečnostné, hospodárske a hodnotové základy Slovenska. Ponuka Progresívneho Slovenska je jasná – demokratická, bezpečná a slobodná budúcnosť Slovenska v Európskej únii a NATO.

Zdieľať program


Silnejšia Európska únia

 • Budeme presadzovať silnú spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ. Slovensko vie vďaka EÚ presadiť ciele, ktoré by boli inak nedosiahnuteľné pre krajinu našej veľkosti. To si však vyžaduje, aby Únia nebola v kľúčových otázkach paralyzovaná. V EÚ preto okrem iného podporíme prechod na väčšinové hlasovanie vo vybraných oblastiach zahraničnej a obrannej politiky.
 
 • Podporíme opatrenia vedúce k dokončeniu existujúcich veľkých integračných projektov
 
 • Sme za efektívnu a spravodlivú reformu migračnej politiky vrátane reformy Dublinského systému, užšiu spoluprácu EÚ v rámci spoločného azylového priestoru a pretvorenie Frontexu na skutočnú Pobrežnú a pohraničnú službu EÚ. Podporujeme boj s nelegálnou migráciou a účinnejšiu návratovú politiku na základe dohôd s tretími krajinami a finančnej pomoci EÚ tretím krajinám. 
 
 • Podporíme rozšírenie EÚ o tie kandidátske krajiny, ktoré splnia kritériá členstva.
 
 • Budeme pracovať na prehĺbení európskej spolupráce v otázkach obrany s dôrazom na generovanie nových spôsobilostí a pomoc Ukrajine, berúc do úvahy kľúčovú úlohu Aliancie pri zabezpečení obrany členských krajín ako takých.
 
Zdieľať bod programu

Podporíme Ukrajinu

 • Zasadíme sa za členstvo Ukrajiny v EÚ. Žiadna krajina neobetovala za ostatné dekády pre európske ideály toľko, ako náš východný sused. Jej vstup by zároveň bol veľkou vzpruhou pre ekonomiku celého východného Slovenska.
 
 • Budeme presadzovať pokračovanie poskytovania (kolektívne či cez EÚ a iné spojenectvá) takej humanitárnej, finančnej, diplomatickej a vojenskej podpory Kyjevu, akú krajina potrebuje, aby uspela v boji proti ruskej agresii – nielen preto, že je to ľudsky správne, ale hlavne preto, lebo na Ukrajine sa dnes bojuje aj o bezpečnosť a zvrchovanosť Slovenska a pravidlá hry v Európe, ktoré Slovensku nesmierne vyhovujú.
 
 • Využijeme krízu aj ako príležitosť. Ak Ukrajina uspeje, po vojne bude nasledovať rekonštrukcia, v ktorej by Slovensko mohlo a malo hrať dôležitú úlohu. Čím viac Ukrajina prosperuje, tým viac obchodných príležitostí sa otvára, hlavne pre východ Slovenska. PS preto vymenuje národného koordinátora pre pomoc s obnovou  Ukrajiny, ktorého/ktorej úlohou bude mobilizovať súkromné a štátne kapacity, informovať ich o možnostiach a vytvárať vhodné podnikateľské prostredie pre slovenské investície na Ukrajine.
 
 • Podporujeme sankčnú politiku EÚ voči Rusku a Bielorusku. Vďaka sankciám má Vladimír Putin menej prostriedkov na nákup zbraní a regrutovanie vojakov pre svoju agresiu, navyše tlačia na ruský režim a testujú jeho vytrvalosť.
Zdieľať bod programu

Posilnenie pozície Slovenska

 • Jasne pomenujeme naše zahranično-politické priority, posilníme flexibilné tematicky zamerané partnerstvá s hodnotovo príbuznými krajinami, ktoré zmýšľajú podobne v otázkach európskych, obchodných, environmentálnych či bezpečnostných politík. Budeme tieto formáty spolupráce kultivovať trpezlivým budovaním vzťahov s ich predstaviteľmi, generovaním nápadov na spoločné iniciatívy a ich aktívnym presadzovaním na pôde EÚ, NATO či na iných fórach.
 
 • Zasadíme sa za také pravidla obchodovania a investovania v Európe a vo svete, ktoré podporia slobodu výmeny tovaru a investícií s ohľadom na sociálnu situáciu na Slovensku a na životné prostredie. 
 
 • Podporíme posilnenie odolnosti Slovenska a Európy voči závislosti na dodávkach surovín, energie a kritických technológií z krajín, ktoré nás označujú za nepriateľov, alebo za sebou majú históriu zneužívania týchto dodávateľských vzťahov na vydieranie, špionáž či krádež údajov.
Zdieľať bod programu

Vytváranie ekonomických príležitostí pre slovenských občanov a firmy

 • Na pôde EÚ budeme presadzovať dokončenie jednotného európskeho trhu s tovarom a službami, najmä digitálnymi, tak, aby poskytoval Slovákom a Slovenkám slobodný prístup k európskym produktom a našim firmám férové a rovnocenné šance na úspech pri obchode so zvyškom krajín EÚ.
 
 • Upravíme sieť ekonomických diplomatov v súlade s našimi zahranično-politickými prioritami a tak, aby lepšie pomáhala podnikateľom preniknúť na zahraničné trhy. Budeme cielenejšie propagovať SR ako miesto pre priame zahraničné investície a podporíme tým zamestnanosť a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.
 
 • Posilníme ľudské zdroje venujúce sa ekonomickej diplomacii, vrátane miestnych síl, na základe exportných priorít a vopred stanovených kritérií (napr. geografické, historické a iné väzby, obchodná výmena, konkurencia na trhu a pod.).
Zdieľať bod programu

Rozvojová spolupráca

 • Priority rozvojovej spolupráce zladíme s celkovou zahraničnou politikou SR, aby sme podporili krajiny a regióny, kde evidujeme najväčšie príležitosti, riziká pre SR či historické väzby. Najdôležitejšou bude spolupráca s Ukrajinou.
 
 • Zavedieme moderné nástroje rozvojovej spolupráce ako zapájanie do medzinárodných projektov alebo možnosť štátu prijímať zdroje od súkromných a mimovládnych donorov.
 
 • Výrazne  posilníme dobrovoľníctvo aj ako nástroj pre zbližovanie Slovákov s inými kultúrami. 
 
 • V humanitárnej pomoci bude Slovensko spoľahlivý partner pripravený rýchlo a operatívne reagovať.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare