Prejsť na obsah
Programy / Cestovný ruch

Cestovný ruch

Kapitolu garantujú

Vybudujeme imidž Slovenska ako atraktívnej destinácie pre domácich aj zahraničných návštevníkov a návštevníčok a posilníme cestovný ruch najmä v jeho najmenej rozvinutých regiónoch. Zvýšime počet zahraničných turistiek a turistov na Slovensku a zlepšíme reputáciu Slovenska v zahraničí s dôrazom na regionálnu pestrosť krajiny, na jej neobjavenosť mainstreamovým turizmom. Posilníme podiel cestovného ruchu na hospodárskej činnosti v najmenej rozvinutých regiónoch, v ktorých vybudujeme kvalitnejšiu infraštruktúru a odstránime bariéry ich rozvoja.

Zdieľať program


Viac turizmu

 • Zvýšime počty domácich a zahraničných turistov/turistiek vďaka efektívnejším kampaniam cestovného ruchu.
 
 • Zavedenie lístka CeloSlovák využijeme ako impulz na podporu cestovného ruchu. Ľuďom zo zahraničia uľahčí cestovanie najmä celoslovenský integrovaný dopravný lístok.
 
 • Budeme aktívne podporovať organizáciu rôznych foriem športových podujatí, čím pomôžeme miestnemu turizmu.
Zdieľať bod programu

Efektívnejšia podpora cestovného ruchu

 • Vyhodnotíme efektivitu a prínos agentúry Slovakia Travel pre cestovný ruch a stanovíme objektívne merateľné ukazovatele jej výsledkov.
 
 • Prehodnotíme existenciu rekreačných poukazov. Štát dáva na poukazy skoro 25 mil. eur ročne, ich efektivita v podpore cestovného ruchu je však viac než otázna. Zhodnotíme, či neexistujú lepšie spôsoby podpory cestovného ruchu, najmä s dôrazom na prilákanie zahraničných turistov a turistiek s vysokou kúpyschopnosťou.
 
 • Prepojíme sídla a strediská cestovného ruchu integrovanou dopravou na zlepšenie možností miestnej rekreácie. Zvýšime motivácie prepájania produktov cestovného ruchu a miestnej rekreácie s integrovanou dopravou.
Zdieľať bod programu

Menej záťaže pre podnikanie

 • Zavedením jednoduchého mikropodnikania uľahčíme život malému podnikaniu v turizme (viac v kapitole Podnikavé Slovensko).
 
 • Znížime administratívnu a kontrolnú záťaž podnikateľov a podnikateliek v cestovnom ruchu a gastre vďaka sprehľadneniu a zjednodušeniu pravidiel. 
Zdieľať bod programu

Využívanie potenciálu vidieka

 • Podporíme agroturizmus a zvýšenie spotreby miestnej produkcie v regióne lepším previazaním s cestovným ruchom.
 
 • Integrujeme environmentálnu a sociálnu udržateľnosť do stratégie rozvoja turizmu a podporíme využívanie národných parkov udržateľným a neinvazívnym spôsobom. 
 
 • Reinvestujeme zdroje z udržateľného turizmu do ochrany, budovania infraštruktúry a rozširovania chránených oblastí.
Zdieľať bod programu
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare