Prejsť na obsah

Rozpočet verejnej správy zameraný na kvalitu života: Riadenie rozpočtu

Budeme motivovať k dosahovaniu výsledkov zlepšujúcich kvalitu života ľudí na všetkých úrovniach riadenia. Kľúčovým nástrojom je funkčné programové rozpočtovanie a tvorba rozpočtu spôsobom zameraným na výsledky („business case“), nie vstupy ako napríklad počet zamestnaných osôb.   Budeme sledovať dopady rozpočtových rozhodnutí komplexnými hodnoteniami vplyvov vrátane vplyvov na životné prostredie, kvalitu života či na ohrozené skupiny
  • Budeme motivovať k dosahovaniu výsledkov zlepšujúcich kvalitu života ľudí na všetkých úrovniach riadenia. Kľúčovým nástrojom je funkčné programové rozpočtovanie a tvorba rozpočtu spôsobom zameraným na výsledky („business case“), nie vstupy ako napríklad počet zamestnaných osôb.

 

  • Budeme sledovať dopady rozpočtových rozhodnutí komplexnými hodnoteniami vplyvov vrátane vplyvov na životné prostredie, kvalitu života či na ohrozené skupiny obyvateľstva, ako je štandardom vo vyspelých krajinách.

 

  • O verejnom rozpočte rozmýšľame cez koncept čistého bohatstva štátu, ktorým sa dajú sledovať nielen príjmy a výdavky, ale všetky aktíva a pasíva štátu. Posilníme a zrýchlime vykazovanie čistého bohatstva štátu a všetky transakcie budeme sledovať zahrnutím všetkých nákladov a prínosov. Vďaka tomu sa budeme vedieť lepšie starať o majetok štátu, ako sú napríklad dnes schátrané budovy či cesty.

 

  • Dáta o verejných službách budeme spravovať spôsobom, „čo nie je tajné je verejné“. Vďaka tomu zverejníme užívateľsky prístupným spôsobom aj všetky dáta o rozpočte verejnej správy.

 

  • Zavedieme naozajstné pravidlá pre tvorbu a použitie rezerv, nielen „pro forma“ ako dnes. Tieto pravidlá budú rešpektovať všetky verejné inštitúcie.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare