Prejsť na obsah

Prerozdelenie kompetencií medzi štátom a samosprávou

Sformulujeme stratégiu, cestovnú mapu i akčný plán reformy verejnej správy, ktorá bude stáť na novom prerozdelení kompetencií medzi orgánmi štátu a orgánmi samosprávy a na administratívnej (potenciálne aj politickej) konsolidácii obecných samospráv (vrátane samosprávy v Bratislave a Košiciach), ktorá bude nadväzovať na existujúce štruktúry medziobecnej spolupráce a ktorá finančne zvýhodní obce ochotné spájať svoje kapacity
  • Sformulujeme stratégiu, cestovnú mapu i akčný plán reformy verejnej správy, ktorá bude stáť na novom prerozdelení kompetencií medzi orgánmi štátu a orgánmi samosprávy a na administratívnej (potenciálne aj politickej) konsolidácii obecných samospráv (vrátane samosprávy v Bratislave a Košiciach), ktorá bude nadväzovať na existujúce štruktúry medziobecnej spolupráce a ktorá finančne zvýhodní obce ochotné spájať svoje kapacity s cieľom fungovať efektívne.

 

  • Budeme konzultovať vyššie uvedené dokumenty so všetkými zainteresovanými stranami, predovšetkým so samotnými samosprávami.

 

  • Prehodnotíme postavenie hlavného mesta Bratislavy, vrátane postavenia hlavného mesta s kompetenciami regionálnej samosprávy.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare