Prejsť na obsah

Envirozáťaže

Zlepšíme proces konania o určení osoby povinnej za odstránenie záťaže jeho presunom z okresných úradov. Agendu envirozáťaží je potrebné presunúť z okresných úradov, ktorým chýbajú odborné predpoklady, pod ministerstvo životného prostredia.    Posilníme kontrolu plnenia záväzných plánov sanácie. Stanovenie zákonných lehôt na vykonanie sanácie zvýši ambicióznosť plánov prác, ktoré sú v súčasnosti nastavené často benevolentne.
  • Zlepšíme proces konania o určení osoby povinnej za odstránenie záťaže jeho presunom z okresných úradov. Agendu envirozáťaží je potrebné presunúť z okresných úradov, ktorým chýbajú odborné predpoklady, pod ministerstvo životného prostredia. 

 

  • Posilníme kontrolu plnenia záväzných plánov sanácie. Stanovenie zákonných lehôt na vykonanie sanácie zvýši ambicióznosť plánov prác, ktoré sú v súčasnosti nastavené často benevolentne. Posilnenie monitorovacej činnosti povedie k zrýchleniu prác a vyššej miere zodpovednosti subjektov povinných vykonať sanácie.

 

  • Zlepšíme verejné obstarávania na sanácie envirozáťaží. Zmiernenie prísnych podmienok verejného obstarávania otvorí súťaž väčšiemu počtu subjektov a povedie k vyššej konkurencii. Sanácie lokalít jednotlivo podľa druhu záťaže umožnia zapojenie špecializovaných firiem.

 

  • Zabezpečíme adekvátne informácie o envirozáťažiach pre verejnosť aj dotknuté orgány. Zvýšime úroveň spolupráce v rámci verejnej správy, prepojíme a zlepšíme kvalitu existujúcich informačných systémov. Povinné zverejňovanie výsledkov súkromných geologických prieskumov zlepší informovanosť a zvýši mieru ochrany obyvateľstva, kým dôjde k sanáciám.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare