Prejsť na obsah

28

Mgr. art. Dana Kleinert

vicestarostka, mestská poslankyňa

Som vicestarostka Starého Mesta Bratislavy a mestská poslankyňa. Dizajn, ktorý som vyštudovala v Bratislave a na univerzite v Helsinkách, spolu so vzťahom ku kultivovanosti, kráse a spolupráci, pretavujem do každodenného života ľudí. Najmä vo vzdelávaní, v bezpečnosti detí pri školách a vo verejnom priestore, v sociálnych témach či kultúre. Aktívne prepájam verejnú a súkromnú sféru, akademickú obec, tretí sektor a komunity. Spoluprácou tvoríme pre ľudí podmienky a priestor na kvalitný život.

Samosprávy sú k ľuďom kompetenčne najbližšie. Vieme byť efektívni v pomoci, v krízových situáciách, ako aj v implementovaní nových ideí a vízií. Na samosprávnej úrovni reagujeme na koncepcie z vyšších úrovní štátnej správy vo všetkých oblastiach života. Vzdelávanie, bezpečnosť, financie, verejný priestor, doprava, kultúra, sociálne veci či digitalizácia. Dobrú spoluprácu, znalosti a kompetentnosť na všetkých úrovniach správy štátu by som chcela pretaviť do reality a európskej úrovne života ľudí. 

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare