Prejsť na obsah

Rešpektujúci prístup v pôrodníctve na prvom mieste 

Tlačové správy

Na Slovensku rodí ročne približne 50 000 žien. Rešpektujúca predpôrodná, pôrodná a popôrodná starostlivosť s ohľaduplným personálom v príjemnom prostredí, žiaľ, dodnes nie je v niektorých slovenských pôrodniciach bežným štandardom. V Progresívnom Slovensku máme pripravené opatrenia, ktoré posunú naše pôrodníctvo na úroveň, ktorú dnes ženy neraz vyhľadávajú v zahraničí.  Starostlivosť o tehotné ženy a pôrodníctvo

Na Slovensku rodí ročne približne 50 000 žien. Rešpektujúca predpôrodná, pôrodná a popôrodná starostlivosť s ohľaduplným personálom v príjemnom prostredí, žiaľ, dodnes nie je v niektorých slovenských pôrodniciach bežným štandardom. V Progresívnom Slovensku máme pripravené opatrenia, ktoré posunú naše pôrodníctvo na úroveň, ktorú dnes ženy neraz vyhľadávajú v zahraničí. 

Starostlivosť o tehotné ženy a pôrodníctvo založené na vedeckých poznatkoch a rešpekte, predstavuje základný pilier dobrého zdravotného stavu celej spoločnosti. Základ pre mnohé závažné celoživotné ochorenia vzniká už v predpôrodnom období a počas pôrodu. Toto je možné ovplyvniť kvalitnou starostlivosťou, a vhodným vedením pôrodu. Podpora dojčenia ovplyvňuje celoživotné zdravie novorodenca, ale aj kvalitu života matky a jej prípadné plány pre ďalšie tehotenstvo. Kvalita pôrodníckej starostlivosti tak ovplyvňuje nielen zdravie budúcich populácií, ale priamo aj množstvo detí v rodinách a tým aj demografický vývoj. Z týchto dôvodov sa v PS chceme zamerať na podporu kvalitnej a rešpektujúcej pôrodníckej starostlivosti a priniesť opatrenia, ktoré nás k nej posunú.

Priority PS v oblasti pôrodníckej starostlivosti:

1/ V zahraničí sú súčasťou zdravotného systému špičkové perinatálne centrá, u nás však absentujú. Preto presadíme rozvoj a podporu regionálnych perinatálnych centier, ktorých práca bude založená na syntéze špičkovej pôrodníckej a novorodeneckej starostlivosti. 

2/ Vybudujeme Národný ústav starostlivosti o matku a dieťa ako najvyššie univerzitné pracovisko napojené na Univerzitnú nemocnicu Bratislava a Lekársku fakultu Univerzity Komenského.

3/ Presadíme dôsledné aplikovanie medzinárodne platných pôrodníckych štandardov podľa WHO a FIGO v pôrodniciach, ako aj povinné sprístupnenie ukazovateľov kvality pôrodníckej starostlivosti jednotlivými poskytovateľmi. Finančné vstupy od poisťovní naviažeme na kvalitu práce pôrodníc práve na základe kvalitatívnych ukazovateľov.

4/ Presadíme poskytovanie pôrodníckej starostlivosti pôrodnými asistentkami u nízkorizikových žien a tým podporíme ich rovnocenné postavenie pri vedení fyziologických pôrodov. Zároveň vybudujeme Centrá pôrodnej asistencie vo vybraných pôrodniciach.

5/ Presadzujeme bezplatnú antikoncepciu a núdzovú tabletku hradenú z verejného zdravotného poistenia. Navrhujeme, aby boli všetky hormonálne antikoncepčné prípravky viazané na lekársky predpis a tiež vnútromaternicové teliesko a sterilizácie plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Okrem toho tiež navrhujeme preplácanie tzv. núdzovej tabletky, po ktorej Slovenky siahajú len v krajných a urgentných prípadoch. Zároveň chceme, aby boli nehormonálne formy antikoncepcie boli dostupné zadarmo pre osoby od 16 do 25 rokov v lekárňach. 

6/ Zdostupníme umelé oplodnenie pre všetky ženy: zvýšime jeho cenovú dostupnosť (zvýšené preplácanie cyklov, liekov a niektorých úkonov poisťovňou), vekovú dostupnosť (aj pre ženy nad 40 rokov) a presadíme umelé oplodnenie aj pre ženy bez partnera. Podporíme plnú dostupnosť metód asistovanej reprodukcie aj pre ženy pred onkologickou liečbou.

7/ Presadíme návštevnú domácu starostlivosť pôrodnou asistentkou u žien v popôrodnom období hradenú z verejného poistenia a podporíme komunitnú starostlivosť o čerstvé matky s deťmi aj vo vylúčených komunitách a iných zraniteľných skupinách obyvateľstva.

8/ Vytvoríme Národný program pre podporu dojčenia s adekvátnymi finančnými investíciami vrátane registra dojčených novorodencov u rajónnych pediatrov a pediatričiek.

9/ Vrátime banky materského mlieka do pôrodníc.

Gestorkou PS pre pôrodníctvo je Simona Petrík. Na príprave opatrení v oblasti pôrodníctva spolupracovali aj ďalší odborníčky a odborníci. 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

Martin Hojsík je jedným z najvplyvnejších politikov v 705-člennom Európskom parlamente

27. februára

EU Influence index zaradil medzi dvanásť najvplyvnejších politikov Európskeho parlamentu jeho podpredsedu Martina Hojsíka (PS/Renew). Za 20 rokov členstva Slovenska v EÚ sa v prvej...

Ak má Fico mierový plán pre Ukrajinu, mal by nám ho ukázať

26. februára

Premiér Robert Fico hazarduje s verejnou mienkou a predvádza falošnú marketingovú operáciu s cieľom odviesť pozornosť od domácich problémov, povedal na tlačovom brífingu predseda...

Predstavili sme prorodinný balíček, prináša škôlkovné až do 450 eur mesačne

24. februára

Skupina poslankýň a poslanec Progresívneho Slovenska predstavili prvé dva zákony z prorodinného balíčka, ktorý pomáha rodičom detí v predškolskom veku. Škôlkovné až do výšky 450...

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare