Prejsť na obsah

Demokratická a prozápadná budúcnosť

Slovensko stojí na križovatke. Rozhoduje sa, či budeme smerovať k európskej kvalite života alebo k demokracii karpatského typu. Bude na šikovnosti budúcej vlády, ale aj diplomacie ako vykonávateľa záujmov krajiny za hranicami, aby v týchto komplikovaných časoch ochránila a posilnila bezpečnostné, hospodárske a hodnotové základy Slovenska. Ponuka Progresívneho Slovenska  je jasná – demokratická, bezpečná a slobodná budúcnosť Slovenska v Európskej únii a NATO.

Ukotvenie Slovenska vo svete a Európe

 • Diplomatická, humanitárna a vojenská pomoc Ukrajine. Progresívne Slovensko bude pokračovať v pomoci nášmu susedovi. Nielen v snahe získať späť svoje územie okupované Ruskou federáciou, ale aj v snahách o skoré začlenenie do európskych štruktúr
 • Flexibilné, tematicky zamerané partnerstvá s hodnotovo príbuznými krajinami, ktoré zmýšľajú podobne v otázkach európskych, obchodných, environmentálnych či bezpečnostných politík
 • Pravidlá obchodovania a investovania v Európe a vo svete, ktoré podporia slobodu výmeny tovaru a investícií, s ohľadom na sociálnu situáciu na Slovensku a na životné prostredie
 • Posilnenie odolnosti Slovenska a Európy voči závislosti na dodávkach surovín, energie a kritických technológii z krajín, ktoré nás označujú za nepriateľov či majú za sebou históriu zneužívania týchto dodávateľských vzťahov na vydieranie,  špionáž či krádež údajov

Silnejšia Európska únia

 • Podpora členstva Ukrajiny v EÚ. Žiadna krajina neobetovala za ostatné dekády toľko pre európske ideály ako náš východný sused. Vstup Ukrajiny do EÚ by tiež vedel pozdvihnúť ekonomiku východného Slovenska
 • Podpora sankčnej politiky EÚ voči Rusku a Bielorusku. Vďaka sankciám má Vladimír Putin menej prostriedkov na nákup zbraní a regrutovanie vojakov pre svoju agresiu
 • Silná spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ. Slovensko vie cez Úniu presadiť ciele, ktoré by boli inak nedosiahnuteľné pre krajinu našej veľkosti. Preto okrem iného podporíme prechod na väčšinové hlasovanie vo vybraných oblastiach zahraničnej a obrannej politiky;
 • Opatrenia, vedúce k dokončeniu existujúcich veľkých integračných projektov, ako je plne fungujúca Energetická únia či  dokončenie jednotného trhu v digitálnych službách
 • Banková a fiškálna únia s vlastným rozpočtom a ministrom financií EÚ s politickou zodpovednosťou
 • Efektívna a spravodlivá reforma migračnej politiky, vrátane reformy Dublinského systému, užšej spolupráce EÚ v rámci spoločného azylového priestoru a pretvorenie  Frontexu na reálnu Pobrežnú a pohraničnú službu EÚ. Podporujeme boj s nelegálnou migráciou a účinnejšiu návratovú politiku na základe dohôd s tretími krajinami a finančnej pomoci EÚ tretím krajinám 
 • Rozšírenie EÚ na tie kandidátske krajiny, ktoré splnia kritériá členstva
 • Prehĺbenie európskej spolupráce v otázkach obrany s dôrazom na generovanie nových spôsobilostí a pomoc Ukrajine, berúc do úvahy kľúčovú úlohu Aliancie pri zabezpečení obrany členských krajín ako takých

Posilnenie slovenskej diplomacie v Európe a vo svete

 • Dokončenie integrácie do EÚ: posilníme európsky tím na Úrade vlády a v kľúčových rezortoch, zavedieme zasadnutia vlády k európskym témam, zlepšíme koordináciu európskych politík na pracovnej úrovni
 • Jasné a transparentné kritéria pre výber zamestnancov, vrátane veľvyslancov a veľvyslankýň na zastupiteľské úrady, prispôsobené cieľom Slovenska v danej krajine
 • Otvorenie pôsobenia v diplomatických službách aj pre osobnosti mimo rezortu. Budeme aktívne hľadať nové talenty na školách, v medzinárodných inštitúciách či v súkromnej sfére doma i v zahraničí
 • Dôstojnejšie podmienky pre výkon práce ľuďom v zahraničnej službe, o.i. investíciou do nehnuteľností v ktorých pracujú a bývajú, rešpektovaním odbornej a tématickej špecializácie pri kariérnom postupe
 • Poradcovské pozície pre skúsených diplomatov a diplomatky na dôchodku na rezortoch, zohľadňujúcich ich skúsenosti a predošlé vyslania
 • Posilnenie slovenskej prítomnosti v medzinárodných inštitúciách. Vytvoríme osobitný odbor na MZVaEZ zameraný na mapovania pracovných príležitostí pre Slovákov a Slovenky
 • Ukrajina ako priorita rozvojovej pomoci v gescii MZVaEZ a dôležitá súčasť hospodárskej diplomacie rezortu. Vytvoríme finančnú “rezervu” na ministerstve, z ktorej by SR bola schopná okamžite reagovať na humanitárne krízy vo svete

Vytváranie ekonomických príležitostí pre slovenských občanov a firmy

 • Dokončenie jednotného európskeho trhu s tovarom a službami, najmä digitálnymi, tak, aby poskytoval Slovákom, Slovenkám slobodný prístup k európskym produktom a našim firmám férové a rovnocenné šance na úspech pri obchode so zvyškom krajín EÚ;
 • Podpora podnikateľov v zahraničí. Upravíme siete ekonomických diplomatov tak, aby lepšie pomáhali podnikateľom preniknúť na zahraničné trhy. Budeme cielenejšie propagovať SR, ako miesto pre priame zahraničné investície a podporíme tým zamestnanosť a konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky;
 • Posilnenie ľudských zdrojov vrátane miestnych síl, na základe exportných priorít a vopred stanovených kritérií (napr. geografické, historické a iné väzby, obchodná výmena, konkurencia na trhu a pod.)

Dokument pripravoval predseda PS a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka s naším podpredsedom a poslancom NR SR Tomášom Valáškom. Na príprave programu sa podieľali aj ďalšie odborníčky a odborníci.

Sledujte ma tu

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare