Prejsť na obsah

Zvýšenie informovanosti a participácie

Zmodernizujeme zákonné možnosti zapájania účasti obyvateľstva pri správe vecí verejných aj pri tvorbe miestnych a regionálnych politík.   V spolupráci so stavovskými organizáciami metodicky a osvetovo podporíme samosprávy pri digitalizácii vybraných služieb a nastavení finančných motivačných mechanizmov podporujúcich otvorenosť a transparentnosť samospráv.   Posilníme analytické kapacity zamerané na pôsobenie samospráv a budeme intenzívne spolupracovať so stavovskými organizáciami samospráv,
  • Zmodernizujeme zákonné možnosti zapájania účasti obyvateľstva pri správe vecí verejných aj pri tvorbe miestnych a regionálnych politík.

 

  • V spolupráci so stavovskými organizáciami metodicky a osvetovo podporíme samosprávy pri digitalizácii vybraných služieb a nastavení finančných motivačných mechanizmov podporujúcich otvorenosť a transparentnosť samospráv.

 

  • Posilníme analytické kapacity zamerané na pôsobenie samospráv a budeme intenzívne spolupracovať so stavovskými organizáciami samospráv, relevantnými mimovládnymi organizáciami i s relevantnými orgánmi štátu.

 

  • Podporíme poskytnutie aktívneho volebného práva pri voľbách do orgánov samosprávy osobám vo veku 16 – 17 rokov.

 

  • Zavedieme alternatívny mechanizmus hlasovania aj pre komunálne a regionálne voľby, čo by vytvorilo možnosť zapojiť sa do volieb aj pre ľudí, ktorí v deň volieb nie sú prítomní v mieste svojho trvalého bydliska.

 

  • Zavedieme stabilný termín komunálnych a regionálnych volieb, čím sa odstránia špekulácie spojené s vyhlasovaním volieb a nežiaduca neistota. Zároveň sa tým vytvorí zvyk u samospráv i obyvateľstva, ktorý môže viesť k dlhodobejšiemu plánovaniu volebnej účasti.

 

  • Podporíme systematickú spoluprácu samospráv so vzdelávacími inštitúciami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti (so základnými a strednými školami) v oblasti zapájania verejnosti do správy vecí verejných a do tvorby komunálnych a regionálnych politík.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare