Prejsť na obsah

Zreformujeme infraštruktúru pre prepájanie vedy a biznisu

Vybudujeme infraštruktúru pre skutočné sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu. Po vzore najúspešnejších inovačných ekosystémov na svete vybudujeme pri najväčších technických univerzitách na Slovensku inkubátory, ktoré sa stanú skutočným priestorom pre sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu.    Zavedieme vládou financované podnikateľské štipendium pre vysokoškolských študentov a študentky v graduálnom a post-graduálnom štúdiu. Podporíme ich podnikavosť, aplikovaný
  • Vybudujeme infraštruktúru pre skutočné sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu. Po vzore najúspešnejších inovačných ekosystémov na svete vybudujeme pri najväčších technických univerzitách na Slovensku inkubátory, ktoré sa stanú skutočným priestorom pre sieťovanie vedy, biznisu a kapitálu. 

 

  • Zavedieme vládou financované podnikateľské štipendium pre vysokoškolských študentov a študentky v graduálnom a post-graduálnom štúdiu. Podporíme ich podnikavosť, aplikovaný výskum a zakladanie technologických start-upov. 

 

  • Zjednotíme inštitucionálny rámec podpory inovácií, ktorá je dnes roztrieštená medzi viacero agentúr (SIH, SBA, SARIO, inovačné centrá VÚC a pod.), čoho dôsledkom je slabá koordinácia medzi inštitúciami, neprehľadnosť pre ich klientelu a vysoké náklady pre štát. 

 

  • Zvýšime absorbčnú schopnosť slovenských podnikov pri realizácii investícií do digitalizácie a posilníme aplikovaný výskum v oblasti digitálnych technológií.

 

  • Podporíme transfer najnovších technológií do slovenského hospodárstva a vo všetkých formách podpory zohľadníme, ako výsledok projektu napomôže digitálnej transformácii a diverzifikácii slovenskej ekonomiky.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare