Prejsť na obsah

Železničná doprava

Zefektívnime riadenie železničných spoločností. Zavedieme princípy riadenia orientovaného na výsledky. Manažment spoločností bude vyberaný transparentným spôsobom a jeho odmeňovanie bude naviazané na plnenie kľúčových výkonnostných ukazovateľov. Budeme podporovať implementáciu odporúčaní z auditov oboch spoločností špeciálne v oblasti finančne návratných investícií. Zmeníme organizačnú formu ŽSR na štandardný firemný model.    Vytvoríme systém dlhodobého plánovania a financovania železničných spoločností. Výška dotácie
  • Zefektívnime riadenie železničných spoločností. Zavedieme princípy riadenia orientovaného na výsledky. Manažment spoločností bude vyberaný transparentným spôsobom a jeho odmeňovanie bude naviazané na plnenie kľúčových výkonnostných ukazovateľov. Budeme podporovať implementáciu odporúčaní z auditov oboch spoločností špeciálne v oblasti finančne návratných investícií. Zmeníme organizačnú formu ŽSR na štandardný firemný model. 

 

  • Vytvoríme systém dlhodobého plánovania a financovania železničných spoločností. Výška dotácie bude vypočítaná adresne a po zohľadnení inflácie stabilizovaná na minimálne 5 rokov. Železničné spoločnosti tak budú schopné lepšie plánovať svoju prevádzku a investície. 

 

  • Zreformujeme a navýšime investície do železníc. Zabezpečíme, aby ŽSR pripravovali investičné projekty rýchlejšie a kvalitnejšie v optimálnom rozsahu bez zbytočných častí, ktoré odčerpávajú potrebné zdroje. Prioritou budú investície do rekonštrukcie tratí, automatizácia riadenia dopravy a nákup techniky na údržbu tratí vo vlastnej réžii. Harmonogram železničných investícií bude garantovať zdroje pre ŽSR a bude slúžiť na odpočtovanie ich plnenia.

 

  • Podporíme ZSSK vo zvyšovaní efektívnosti a príprave na liberalizáciu železničnej dopravy. Manažment musí zvýšiť konkurencieschopnosť ZSSK voči komerčným dopravcom. Riešením je automatizácia napr. v predaji lístkov, zníženie údržbového dlhu, zavedenie stabilného valorizovania cestovného a optimalizácia využitia vozidiel a personálu. 

 

  • Pripravíme dlhodobú víziu modernizácie a rozvoja železníc. Vychádzajúc z analytických materiálov zadefinujeme výhľadový stav slovenských železníc v roku 2040 a pripravíme zoznam investičných projektov, ktoré povedú k jeho naplneniu v súlade s princípmi hodnoty za peniaze. Sústredíme sa na elektrifikáciu tratí, modernizáciu na vyššiu rýchlosť a zvýšenie kapacity preťažených tratí. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare