Prejsť na obsah

Zelená infraštruktúra

Podporíme premenu malých, nevyužitých a zanedbaných plôch na zeleň využitím zdrojov z Envirofondu. Podporíme vznik vegetačných striech a stien a vegetačných prvkov pre hospodárenie so zrážkovou vodou, a to hlavne úpravou zelených stavebných povolení v zákone o územnom plánovaní a úpravou rámca pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení miest a obcí pre tvorbu kompenzačných mechanizmov pri
  • Podporíme premenu malých, nevyužitých a zanedbaných plôch na zeleň využitím zdrojov z Envirofondu. Podporíme vznik vegetačných striech a stien a vegetačných prvkov pre hospodárenie so zrážkovou vodou, a to hlavne úpravou zelených stavebných povolení v zákone o územnom plánovaní a úpravou rámca pre tvorbu všeobecne záväzných nariadení miest a obcí pre tvorbu kompenzačných mechanizmov pri zabratí zelene. 

 

  • Zlepšíme ochranu a starostlivosť o cestnú zeleň. Zladíme zákon o pozemných komunikáciách so zákonom o ochrane prírody a krajiny. Cestný správny orgán sa bude vyjadrovať a usmerňovať len úkony spojené so starostlivosťou o dreviny, ktoré by mohli zásadne ovplyvniť plynulosť premávky.

 

  • Upresníme rámec Dokumentu starostlivosti o dreviny tak, aby sa spracovával v potrebnej komplexnosti, kvalite a za účasti verejnosti vo všetkých sídlach. Zosúladíme účinnú ochranu zelene so systematickou obnovou dožívajúcich stromov na verejných priestoroch, ako aj dočasných, výplňových a krátkovekých drevín.

 

  • Legislatívnymi, plánovacími a ekonomickými nástrojmi budeme podporovať vytváranie komunitných záhrad, výsadbu ovocných drevín, osobitne v sociálne deprivovaných oblastiach. Podporíme vytváranie terapeutických záhrad v zdravotníckych zariadeniach. 

 

  • Rozbehneme výsadbu stromov a zvýšime rozlohu zelene v sídlach. 

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare