Prejsť na obsah

Zdravie začína prevenciou

Zavedieme výchovu ku zdravému životnému štýlu už na základných a materských školách. Budeme tak propagovať fyzickú aktivitu už od útleho veku, naučíme deti rozoznávať zdravú stravu a pochopiť jej benefity a budeme ich viesť aj k starostlivosti o duševné zdravie. Budeme dohliadať na to, aby sa v školských jedálňach a bufetoch nachádzala iba zdravá strava.   Podporíme nárast počtov školských zdravotníckych pracovníkov,
  • Zavedieme výchovu ku zdravému životnému štýlu už na základných a materských školách. Budeme tak propagovať fyzickú aktivitu už od útleho veku, naučíme deti rozoznávať zdravú stravu a pochopiť jej benefity a budeme ich viesť aj k starostlivosti o duševné zdravie. Budeme dohliadať na to, aby sa v školských jedálňach a bufetoch nachádzala iba zdravá strava.

 

  • Podporíme nárast počtov školských zdravotníckych pracovníkov, ktoré budú pomáhať v edukácii žiačok a žiakov a v základnej prevencii a zdravotnej starostlivosti napr. aj vo forme očkovania.

 

  • Vypracujeme akčný plán na odstránenie najväčších environmentálnych záťaží. Začneme tými, ktoré majú najväčší dopad na zdravie obyvateľstva. V najviac zasiahnutých oblastiach vytvoríme spolu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva individuálne informačné kampane a zdravotné plány. 

 

  • Vytvoríme novú koncepciu komplexnej starostlivosti o zdravie v gescii Úradu verejného zdravotníctva, ktorý už nebude iba silným hygienickým a epidemiologickým hráčom, ale bude hlavným koordinátorom medzisektorovej spolupráce v starostlivosti o zdravie. 

 

  • Posilníme úlohu a kapacity poradní zdravia, ktoré začnú intenzívnejšie propagovať zdravú životosprávu. Zintenzívnime taktiež prácu s najviac ohrozenými skupinami obyvateľstva, vrátane terénnej a komunitnej práce – ide napr. o marginalizované komunity, ľudí v seniorskom veku, nízkopríjmové osoby a iné. Poradne zdravia budú svoje aktivity koordinovať aj so školskými zdravotníckymi pracovníkmi, samosprávami, ale aj so všeobecnými lekármi a lekárkami.

 

  • Budeme aktívne bojovať proti dezinformáciám a klamstvám o zdraví. V rámci týchto aktivít vytvoríme aj jednotný portál o zdraví, kde sa budú koncentrovať všetky informácie o prevenčných aktivitách, dostupných programoch na odstraňovanie rizikových faktorov, ale aj o základných postupoch pri konkrétnych diagnózach. Okrem štandardných očkovaní budeme podporovať a propagovať aj tie očkovania ľudí v seniorskom veku a detí, ktoré sú dnes dobrovoľné, ale môžu zachrániť množstvo životov – napr. HPV alebo chrípka.

 

  • Zavedieme potravinový semafor, ktorý bude jasne rozlišovať zdravé potraviny od nezdravých a obmedzíme predaj umelých a priemyselných tukov, ktoré sú zdraviu škodlivé.

 

  • Osvetou, cielenou psychologickou prevenciou a aj liečbou sa sústredíme na odstraňovanie štandardných, ale aj novodobých závislostí, zahŕňajúcich alkohol, cigarety, drogy, hazard, sociálne siete, videohry a mnohé iné. Pri ohrozených skupinách zavedieme cielené terénne intervencie. Prehodnotíme predaj tvrdého alkoholu na miestach prístupných deťom a obmedzíme reklamu na alkohol podobne, ako je to pri cigaretách. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare