Prejsť na obsah

Zdravá duša, nielen telo

Budeme pokračovať v podpore komunitnej starostlivosti po vzore západných krajín, aby boli ľudia čo najmenej vytrhnutí zo svojho prirodzeného prostredia, ak už nájdu odvahu postaviť sa svojim problémom. Budeme pokračovať aj v humanizácii lôžkovej starostlivosti.   Podporíme programy ochrany duševného zdravia a pohody a komunitné modely sociálne inkluzívneho zaobchádzania a starostlivosti u zraniteľných skupín vrátane
  • Budeme pokračovať v podpore komunitnej starostlivosti po vzore západných krajín, aby boli ľudia čo najmenej vytrhnutí zo svojho prirodzeného prostredia, ak už nájdu odvahu postaviť sa svojim problémom. Budeme pokračovať aj v humanizácii lôžkovej starostlivosti.

 

  • Podporíme programy ochrany duševného zdravia a pohody a komunitné modely sociálne inkluzívneho zaobchádzania a starostlivosti u zraniteľných skupín vrátane marginalizovaných komunít, s cieľom riešiť problémy ich duševného zdravia spôsobené chudobou, diskrimináciou či nevyhovujúcimi životnými podmienkami.

 

  • Rozšírime osvetu a vzdelávanie o duševnom zdraví s cieľom destigmatizácie duševných ťažkostí a zapojíme čo najviac profesionálov a profesionálok do skorého rozpoznania problémov (učitelia a učiteľky, školské psychologičky a psychológovia, sociálni pracovníci a pracovníčky, všeobecní lekári a lekárky a pod.).

 

  • Vytvoríme dostatočnú sieť psycho-sociálnych centier a denných stacionárov v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, aby sa k potrebnej pomoci dostali aj tie najzraniteľnejšie skupiny. Tieto centrá budú obsahovať aj bezpečné priestory na dočasné ubytovanie, ale aj terénne služby.

 

  • Rozšírime možnosti preplácania psychoterapie zo zdravotného poistenia.

 

  • Vytvoríme motivačné programy a odstránime byrokratické bariéry pri vzdelávaní a psychologickom a psychiatrickom výcviku s cieľom zvýšenia odborných kapacít. Dôraz dáme na extrémne nedostatkové povolania, akými sú napríklad detskí psychológovia/psychologičky a psychiatri/psychiatričky. 

 

  • Vybudujeme centrá a denné stacionáre pre výskum, diagnostiku a včasnú intervenciu porúch autistického spektra vrátane vytvorenia špecializovaných škôlok a škôl.

 

  • Popri záchrannej službe vytvoríme aj krízové intervenčné tímy pre psychologickú a psychiatrickú starostlivosť, ktoré budú koordinované operačným strediskom záchrannej služby. Na operačné stredisko naviažeme aj psychologické poradenstvo cez rôzne krízové linky pomoci.

 

  • Všeobecných lekárov a lekárky začneme motivovať platbami k odstraňovaniu rizikových faktorov u svojich pacientov a pacientok napríklad zlepšením stravovania, redukovaním fajčenia, základným screeningom duševného zdravia a inými spôsobmi. Budeme presadzovať platby za vyliečenie, nielen liečenie.

 

  • Podporíme navýšenie kapacít školských psychologičiek a psychológov za účelom podpory duševného zdravia detí, žiakov, žiačok a študentstva vrátane čo najskoršieho záchytu duševných ťažkostí. Dôraz dáme na duševné zdravie maloletých, ktoré je pre narastajúci počet samovrážd a pokusov o samovraždy na kritickej úrovni. Sústredíme sa tiež na rozvoj špecializovanej starostlivosti na poruchy príjmu potravy, ktoré sa čoraz viac rozširujú u mladej populácie.

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare