Prejsť na obsah

Vzdelávanie

Chceme dôsledne legislatívne zakotviť postavenie národnostného školstva na etnicky zmiešaných územiach vrátane osobitnej metodológie výučby a dostupnosti učebníc, ktoré zohľadňujú kultúrne špecifiká etnických komunít.    Budeme podporovať zmenu metodiky výučby slovenčiny (v súlade s princípom „slovenčina ako cudzí jazyk“) na národnostných školách tak, aby podporovala efektívnu komunikáciu. Zavedieme tiež dobrovoľnú výučbu menšinových jazykov na slovenských
  • Chceme dôsledne legislatívne zakotviť postavenie národnostného školstva na etnicky zmiešaných územiach vrátane osobitnej metodológie výučby a dostupnosti učebníc, ktoré zohľadňujú kultúrne špecifiká etnických komunít. 

 

  • Budeme podporovať zmenu metodiky výučby slovenčiny (v súlade s princípom „slovenčina ako cudzí jazyk“) na národnostných školách tak, aby podporovala efektívnu komunikáciu. Zavedieme tiež dobrovoľnú výučbu menšinových jazykov na slovenských školách v dvojjazyčných oblastiach. Cieľom je dosiahnuť kvalitnejšiu výučbu slovenského jazyka na školách s iným vyučovacím jazykom, ktorý sa bude vyučovať ako cudzí jazyk.

 

  • Umožníme vznik nového typu vzdelávania – bilingválnych stredných škôl – v dvojjazyčných oblastiach, ktoré umožnia dvojjazyčné štúdium pre žiakov a žiačky, ktoré si nechcú vyberať školy na etnickom základe.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare