Prejsť na obsah

Upraceme poistný trh

Každá poistená osoba bude vedieť, koľko a akých lekárov/lekárok bude mať minimálne v okolí a v akej najväčšej vzdialenosti sa budú nachádzať. Budeme pokračovať v nových definíciách minimálnych sietí ambulancií tak, aby bola pre poistené osoby zabezpečená reálna dostupnosť zdravotnej starostlivosti.   Čakacie lehoty budeme rozširovať postupne z nemocničnej aj na ambulantnú starostlivosť.   Zdravotným poisťovniam dáme možnosť vytvorenia nadštandardných balíčkov.
 • Každá poistená osoba bude vedieť, koľko a akých lekárov/lekárok bude mať minimálne v okolí a v akej najväčšej vzdialenosti sa budú nachádzať. Budeme pokračovať v nových definíciách minimálnych sietí ambulancií tak, aby bola pre poistené osoby zabezpečená reálna dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

 

 • Čakacie lehoty budeme rozširovať postupne z nemocničnej aj na ambulantnú starostlivosť.

 

 • Zdravotným poisťovniam dáme možnosť vytvorenia nadštandardných balíčkov. Budú ich môcť ale poskytovať iba vtedy, ak zabezpečia všetkým svojim poistencom a poistenkyniam základný nárok. Do nadštandardu budú môcť byť zaradené len také výkony alebo služby, ktoré nemajú vplyv na medicínsku kvalitu a bezpečnosť.

 

 • Urobíme poriadok v poplatkoch. Tvrdo zakročíme proti poskytovateľom, vyberajúcim poplatky s cieľom obmedzovania prístupu k zdravotnej starostlivosti. Naopak, zadefinujeme presný zoznam situácií, kedy budú môcť byť vyberané poplatky, čo zapláta súčasný deravý zákon.

 

 • Poisťovne budú mať za úlohu integráciu poskytovateľov a cestu pacientky/pacienta systémom. Budú musieť rajonizovať špecializovaný personál k všeobecným lekárom a lekárkam, nemocnice k špecialistom a špecialistkám a doliečovacie zariadenia k nemocniciam a následne zabezpečiť predpísané čakacie lehoty a prechod pacientstva všetkými článkami starostlivosti bez blúdenia. Budú musieť tiež zabezpečiť objednávanie pacienta/pacientky priamo poskytujúcimi subjektmi, aby pacient či pacientka nemuseli bezcieľne klopať na dvere a vyvolávať na desiatky telefónnych čísel. Ak poisťovne nebudú plniť predpísané čakacie lehoty, budú si musieť začať plniť svoju úlohu a vyvinúť aktivitu na získanie väčších kapacít, aby sa čakacie lehoty skrátili. 

 

 • Poisťovne si budú môcť vyplácať iba primeraný zisk po splnení nároku a zabezpečení dostupnosti pre poistené osoby.

 

 • Poistené osoby dostanú každoročne koncoročný výpis zdravotnej starostlivosti, aby mohli vidieť, akú zdravotnú starostlivosť a v akej finančnej výške v priebehu roka čerpali. Takto budú môcť mať lepší prehľad o využívaní svojich odvodov a budú môcť skontrolovať aj oprávnenosť vykázanej a uhradenej starostlivosti.

 

 • Zavedieme štandardizované zmluvy medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Zmluvy sú dnes neprehľadné a majú rozličné štruktúry, čo znemožňuje ich porovnávanie a vyhodnocovanie zo strany poistenectva alebo štátu. Na nemocnice idú z verejného zdravotného poistenia miliardy eur, dnes však nie je možné povedať, ktorá poisťovňa koľko za čo platí.

 

 • S cieľom ochrany pacientov a pacientok a zlepšovania starostlivosti zavedieme systém nahlasovania chýb a nežiaducich udalostí tak, aby neboli zdravotníčky a zdravotníci neprimerane trestaní a mohli sa učiť na svojich prešľapoch. Trestaní budú naopak tí, ktorí nebudú vykazovať ohrozenia pacienta/pacientky, prípadne budú nahlasovať falošné údaje. 

 

 • Celý proces preskúmavania pochybení a priznávania odškodného presunieme na súdy. Úrad pre dohľad bude súdom poskytovať medicínsku expertízu, kým súdy budú rovno rozhodovať aj o trestoch a odškodneniach. Ekonomickú kontrolu zdravotných poisťovní zas presunieme z ÚDZS na Národnú banku Slovenska, ktorá už dnes takto kontroluje komerčné poisťovne.

 

 • Zavedieme dotazníky spokojnosti v nemocniciach, ktorých vyhodnotenie budeme pravidelne zverejňovať.

 

 • Reprezentáciu pacientskych organizácií budeme prizývať k čo najväčšej miere procesov, ktoré sa ich priamo dotýkajú.

 

 • Úrad pre dohľad bude zverejňovať zdravotné výsledky za každú zdravotnú poisťovňu zvlášť tak, aby bolo možné každoročne porovnávať, ako kvalitne sa každá z poisťovní stará o osoby u nej poistené.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare