Prejsť na obsah

Udržateľnosť

Podporíme opatrenia na zvýšenie zadržiavania vody krajinou a udržateľný rozvoj infraštruktúry umožňujúcej pestovanie zeleniny, ovocia a iných plodín.    Prostredníctvom Spoločnej pôdohospodárskej politiky podporíme nepotravinové funkcie pôdy. Ide napr. o ukladanie uhlíka, zachovanie a obnovu prirodzenej biologickej aktivity, podporu biodiverzity či znižovanie rizika povodní a sucha. Podporíme aj obnovu degradovaných ekosystémov lúk, pasienkov, mokradí či pasienkových
  • Podporíme opatrenia na zvýšenie zadržiavania vody krajinou a udržateľný rozvoj infraštruktúry umožňujúcej pestovanie zeleniny, ovocia a iných plodín. 

 

  • Prostredníctvom Spoločnej pôdohospodárskej politiky podporíme nepotravinové funkcie pôdy. Ide napr. o ukladanie uhlíka, zachovanie a obnovu prirodzenej biologickej aktivity, podporu biodiverzity či znižovanie rizika povodní a sucha. Podporíme aj obnovu degradovaných ekosystémov lúk, pasienkov, mokradí či pasienkových lesov.

 

  • Podporíme náhrady syntetických prípravkov na ochranu rastlín a využívanie integrovaného manažmentu škodcov, biologických a organických ochranných prostriedkov a postupov. Podporíme šetrné spôsoby využívania pôdy založené na princípoch precízneho, regeneratívneho a ekologického pôdohospodárstva, agrolesníckych systémov a princípov permakultúry. Podporíme zníženie používania pesticídov.

 

  • Zlepšíme podmienky chovu hospodárskych zvierat. Zabezpečíme ukončenie klietkového chovu, kožušinového chovu, zabezpečíme dôsledné využívanie alternatív k testovaniu na zvieratách a zlepšíme podmienky transportu živých zvierat vrátane zákazu transportov vysoko gravidných samíc, mláďat dobytka do 6 týždňov života, transportov na veľmi dlhé vzdialenosti. Zabezpečíme podmienky humánneho porážania hospodárskych zvierat. Pre potreby implementácie týchto postupov zabezpečíme transfer technológií, vedomostí a dobrej praxe. 

 

  • Zabezpečíme dôsledné kompenzovanie škôd na hospodárskych zvieratách spôsobených chránenými druhmi mäsožravcov. Sústredíme sa na dôsledné uplatňovanie preventívnych a ochranných opatrení vrátane podpory chovu pastierskych psov, školení a transferu poznatkov dobrej praxe. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare