Prejsť na obsah

Spravodlivá spoločnosť

Rozvinieme rodinné súdy, ktoré sa postupne dostávajú do slovenskej justície. Spočívať budú v úzkej spolupráci špecializovaných rodinných sudcov/sudkýň, sociálnych pracovníkov/pracovníčok, psychológov/psychologičiek a mediátorskeho personálu. Systém rodinných súdov bude brať ohľad aj na špecifiká prípadov, v ktorých je prítomné partnerské násilie, či domáce násilie.    Zavedieme inštitút detských svedkov násilia v partnerských vzťahoch, ktorého cieľom je
  • Rozvinieme rodinné súdy, ktoré sa postupne dostávajú do slovenskej justície. Spočívať budú v úzkej spolupráci špecializovaných rodinných sudcov/sudkýň, sociálnych pracovníkov/pracovníčok, psychológov/psychologičiek a mediátorskeho personálu. Systém rodinných súdov bude brať ohľad aj na špecifiká prípadov, v ktorých je prítomné partnerské násilie, či domáce násilie. 

 

  • Zavedieme inštitút detských svedkov násilia v partnerských vzťahoch, ktorého cieľom je ochrana detí, ktoré sú svedkami násilia voči svojmu rodičovi zo strany druhého rodiča. Prítomnosť alebo hrozba násilia zo strany jedného rodiča voči druhému rodičovi musí byť vždy súčasťou vyhodnocovania najlepšieho záujmu dieťaťa aj vo všetkých súvisiacich civilných (rodinnoprávnych) konaniach.  

 

  • Presadzovať budeme dekriminalizáciu marihuany. Naším cieľom je prejsť od trestania k pomoci. Preto chceme dekriminalizovať marihuanu na medicínske a rekreačné účely, ako aj pestovanie malého množstva rastlín rodu Cannabis pre osobnú spotrebu v počte do 5 kusov. 

 

  • Zosúladíme výkon trestu odňatia slobody s ľudskoprávnymi štandardmi a zameriame sa na znižovanie recidívy. Zabezpečíme primerané používanie donucovacích prostriedkov a dodržiavanie práv osôb vo výkone trestu. Zameriame sa na zlepšenie reedukačnej úlohy trestov, ktoré dnes vedú k vysokej miere recidívy.

 

  • Budeme dodržiavať a vynucovať pravidlá tvorby zákonov s cieľom obmedziť „prílepky“ a iné spôsoby obchádzania legislatívneho procesu, ktoré sa dejú často bez potrebnej odbornej a verejnej diskusie a na poslednú chvíľu.

 

  • Doplníme referendum o nástroj hľadania spoločenského konsenzu. Referendum ako prostriedok priamej demokracie dnes slúži viac ako nástroj politických kampaní a polarizácie spoločnosti. V súčasnosti nie sú definované procesy, ktoré mu majú predchádzať, aby verejná diskusia mala zmysel a posúvala spoločnosť dopredu. Chceme preto zaviesť inštitút „Občianskeho zhromaždenia“ podľa úspešného írskeho príkladu, ktorý vytvára podmienky a rôzne platformy pre reálnu a poctivú celospoločenskú diskusiu o dôležitých, no rozdeľujúcich témach. Realizácia procesov v rámci tohto inštitútu bude musieť predchádzať každému referendu.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare