Prejsť na obsah

Sociálne služby

Zrealizujeme reformu sociálnych služieb s cieľom spraviť ich kvalitnejšie, dostupnejšie pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a s účelom zabezpečiť ich poskytovateľom lepšie podmienky. Zmeníme doterajší systém financovania,, ktorý je väčšinou verejných aj neverejných subjektov poskytujúcich sociálne služby považovaný za nevyhovujúc na férový, rovnoprávny a predvídateľný. Vďaka identifikácii nových finančných zdrojov budeme financovanie osobného rozpočtu spolu s
  • Zrealizujeme reformu sociálnych služieb s cieľom spraviť ich kvalitnejšie, dostupnejšie pre zraniteľné skupiny obyvateľstva a s účelom zabezpečiť ich poskytovateľom lepšie podmienky. Zmeníme doterajší systém financovania,, ktorý je väčšinou verejných aj neverejných subjektov poskytujúcich sociálne služby považovaný za nevyhovujúc na férový, rovnoprávny a predvídateľný. Vďaka identifikácii nových finančných zdrojov budeme financovanie osobného rozpočtu spolu s paušálnymi platbami pravidelne valorizovať. Zlepšeníme kritickú mzdovú úroveň osôb zamestnaných v sociálnych službách. Zameriame sa na funkčnejšie financovanie nových kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti a paliatívnej starostlivosti. Zameriame sa aj na zmenu kompetencií v poskytovaní sociálnych služieb a revíziu štandardov poskytovania sociálnych služieb a ich kontrolu, tak aby boli prospešné pre klientov a splniteľné pre poskytovateľov.

 

  • Upravíme poskytovanie sociálnych služieb krízovej intervencie v samostatnom zákone. Tieto služby pomáhajú najzraniteľnejším skupinám v krízových situáciách (napr. strata bývania, domáce násilie atď.). Ich súčasná právna úprava v rámci zákona o sociálnych službách je limitujúca, nakoľko sa ich povaha značne líši od bežných sociálnych služieb (napr. výrazne viac terénnej práce, vyšší počet ambulantných služieb, špecifické potreby sociálne najzraniteľnejších skupín).

 

  • Zdostupníme integrované sociálne a zdravotné služby tam, kde dnes chýbajú. Ľudia v seniorskom veku alebo zo zdravotnými problémami dnes v malých obciach na Slovensku nemajú dostupnú formu pomoci. Nový národný projekt inšpirovaný úspešnou skúsenosťou Banskobystrického samosprávneho kraja dá priestor pre vznik tzv. centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti. Tie pod koordináciou samosprávnych krajov a vybraných centrálnych obcí poskytnú možnosť obciam združiť sa pod nové zdieľané spádové oblasti, vďaka čomu sa zdostupnia sociálne služby pre ľudí v seniorskom veku a pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

 

  • Zavedieme systematický prístup k podporným programom vo vylúčených komunitách a ich koordináciu. Programy ako napríklad komunitné centrá, terénna sociálna práca, miestne občianske poriadkové služby a zdravé komunity pomáhajú odstraňovať bariéry v prístupe vylúčených skupín k verejným službám a sú preto kľúčovým nástrojom inklúzie. Ak majú dosiahnuť svoj potenciál, potrebujú centrálne riadenie a metodickú podporu, systematické financovanie a vzájomnú koordináciu v teréne. Zabezpečením kontinuálneho vzdelávania zamestnanectva tiež zlepšíme pre ľudí z vylúčených komunít príležitosti získať plnohodnotné zamestnanie s víziou kariérneho rastu.

 

  • Presadíme zdostupnenie zdravotnej starostlivosti aj osobám s dlhmi na verejnom zdravotnom poistení. Naším cieľom je umožniť ľuďom s dlhmi na verejnom zdravotnom poistení využívať všetky typy zdravotnej starostlivosti vrátane preventívnej a tým aj predchádzať takmer výhradnému využívaniu urgentnej starostlivosti (na ktorú jedinú majú nárok). Prevencia je lacnejšia ako poskytovanie urgentnej starostlivosti. Dlhy na zdravotnom poistení by sa mali riešiť štandardnou cestou.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare