Prejsť na obsah

Rovnosť šancí vo vzdelávaní

Zabezpečíme dostupné a kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku tak, aby sa zmiernili rozdiely v školskej pripravenosti. Deti so znevýhodnením je potrebné podchytiť od narodenia, preto rozšírime dostupnosť preukázateľne fungujúcich služieb včasnej intervencie a programov ranej starostlivosti s osobitným dôrazom na vylúčené komunity (napr. Omama). Zjednotíme jasle a materské školy pod rezort školstva aj so zmenou ich financovania. Podporíme
  • Zabezpečíme dostupné a kvalitné vzdelávanie v predškolskom veku tak, aby sa zmiernili rozdiely v školskej pripravenosti. Deti so znevýhodnením je potrebné podchytiť od narodenia, preto rozšírime dostupnosť preukázateľne fungujúcich služieb včasnej intervencie a programov ranej starostlivosti s osobitným dôrazom na vylúčené komunity (napr. Omama). Zjednotíme jasle a materské školy pod rezort školstva aj so zmenou ich financovania. Podporíme zvýšenie kapacít umožnením vstupu nových druhov poskytovania (firemné škôlky, lesné kluby, „domáce pestúnky“ atď.) do siete, a to aj prostredníctvom zmysluplnej revízie hygienických a bezpečnostných noriem. Tým vytvoríme podmienky pre zavedenie právneho nároku na miesto od dvoch rokov.

 

  • Zlepšíme pripravenosť učiteľov a učiteliek na prácu s deťmi s rozmanitými vzdelávacími potrebami prostredníctvom úpravy prípravy budúcich učiteľov a učiteliek, pružnej ponuky programov kontinuálneho vzdelávania, mentoringu, metodickej podpory a zdieľania dobrej praxe. 

 

  • Vytvoríme nástroje na podporu škôl a zriaďujúcich subjektov pri odstraňovaní a predchádzaní segregácii rómskych detí a žiakov/žiačok. 

 

  • Zamedzíme nadmernému vyčleňovaniu detí so špeciálnymi potrebami do špeciálneho školstva. Upravíme vzdelávaciu dráhu pre deti s diagnostikovaným ľahkým mentálnym znevýhodnením tak, aby sa uľahčilo ich vzdelávanie v bežnom prúde a aby na konci základnej školy dosiahli nižšie stredné vzdelanie, ktoré im otvorí ďalšie možnosti vzdelávania. 

 

  • Podporíme špeciálne školstvo tak, aby sa zameralo na poskytovanie podpory žiakom a žiačkam s vážnejšími zdravotnými znevýhodneniami a aby sa tak stalo dôležitým partnerom bežných škôl pri poskytovaní podpory žiakom a žiačkam, čím sa posilní obojsmerná priestupnosť medzi bežnými a špeciálnymi školami. 

 

  • S rešpektom k národnostnej a jazykovej rozmanitosti v našej krajine vytvoríme koncepciu rozvoja národnostného školstva
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare