Prejsť na obsah

Rovnosť ľudí bez ohľadu na vzťahovú a sexuálnu orientáciu a rodovú identitu (LGBTI+ ľudia)

Presadzujeme rovnosť párov rovnakého pohlavia, ich rodín a detí. Zasadzujeme sa za prijatie inštitútu životného partnerstva pre všetky páry, vrátane zabezpečenia právnej ochrany ich detí vo vzťahu k obidvom rodičom. Budeme hľadať podporu pre rozšírenie manželstva pre všetky páry, čo považujeme za skutočné naplnenie princípu rovnosti po vzore väčšiny krajín Európskej únie.   Zabezpečenie lepšej
  • Presadzujeme rovnosť párov rovnakého pohlavia, ich rodín a detí. Zasadzujeme sa za prijatie inštitútu životného partnerstva pre všetky páry, vrátane zabezpečenia právnej ochrany ich detí vo vzťahu k obidvom rodičom. Budeme hľadať podporu pre rozšírenie manželstva pre všetky páry, čo považujeme za skutočné naplnenie princípu rovnosti po vzore väčšiny krajín Európskej únie.

 

  • Zabezpečenie lepšej ochrany pred nenávistným prejavmi a činmi. Presadzujeme doplnenie vzťahovej a sexuálnej orientácie a rodovej identity k ostatným dôvodom nenávisti v § 423 Trestného zákona (trestný čin hanobenia národa, rasy a presvedčenia) a rodovej identity v § 140 (osobitný motív) a § 424 (trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti) Trestného zákona.

 

  • Umožníme tranzíciu na princípe sebaurčenia. Prijatie postupov tranzície, ktoré budú založené na rešpektovaní rodovej identity dotknutej osoby a princípe sebaurčenia, teda bez nútených sterilizácií a iných nevyžiadaných zákrokov. Transrodové osoby musia mať možnosť zosúladiť svoju rodovú identitu s úradnými záznamami, vrátane všetkých súvisiacich dokladov (to znamená aj dokladov o vzdelávaní). Zároveň budeme presadzovať ospravedlnenie sa zo strany štátu a odškodnenie transrodových ľudí za nútené sterilizácie, ktorým sú transrodoví ľudia v rozpore so základnými hodnotami ľudskosti na Slovensku roky vystavovaní.

 

  • Odstránime vylúčenie gejov a bisexuálnych mužov pri darovaní krvi. Z darovania krvi sú dnes vylúčení všetci muži, ktorí v dotazníku uvedú, že mali v posledných 12 mesiacoch sexuálny kontakt s iným mužom. Neposudzuje sa pritom, či ide o nového partnera alebo partnerov, ktorí spolu žijú 5 rokov. Takáto prax je založená na predsudkoch z minulého storočia. Obmedzenie gejov a bisexuálnych mužov pri darovaní krvi dlhodobo prispieva k ich stigmatizácii a diskriminácii a zbytočne oberá slovenské zdravotníctvo o cenné zásoby krvi. Podmienky darovania krvi musia byť stanovené nediskriminačne, pričom posudzovať sa má výlučne rizikovosť sexuálneho správania, nie pohlavie dotknutých osôb.

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare