Prejsť na obsah

Prístup k menšinám

 Kľúčom k novému prístupu k etnickým menšinám bude najmä diferenciácia prístupu k jednotlivým menšinám daná ich históriou, kultúrno-spoločenským kontextom a veľkosťou. Cieľom je opustiť existujúce politiky, ktoré nivelizáciou prístupu k menšinám strácajú akcieschopnosť a efektivitu a vytvoriť osobitné politiky pre menšiny na národnostne zmiešaných územiach a menšiny s charakterom drobných kultúrnych enkláv. Osobitná pozornosť bude
  •  Kľúčom k novému prístupu k etnickým menšinám bude najmä diferenciácia prístupu k jednotlivým menšinám daná ich históriou, kultúrno-spoločenským kontextom a veľkosťou. Cieľom je opustiť existujúce politiky, ktoré nivelizáciou prístupu k menšinám strácajú akcieschopnosť a efektivitu a vytvoriť osobitné politiky pre menšiny na národnostne zmiešaných územiach a menšiny s charakterom drobných kultúrnych enkláv. Osobitná pozornosť bude venovaná aj sociálnym aspektom rómskeho etnika, s cieľom eliminovať vylúčenosť etnických komunít aj v oblasti kultúry a jazyka.

 

  • Budeme iniciovať vznik zákona o postavení menšinových komunít, ktorý definuje komunity, ich základné práva, národné symboly, spôsoby participácie na verejnom živote a charakterizuje diferencovaný prístup k jednotlivým menšinám.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare