Prejsť na obsah

Priemysel

Znížime objem tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platia firmy, o vyše 100 mil. eur ročne. Ušetrené prostriedky vďaka uzavretiu elektrárne Nováky presmerujeme na pomoc firmám. Podmienky znížených taríf týchto poplatkov stransparentníme. Tým motivujeme príchod nových priemyselných odvetví s vysokým potenciálom, ale vysokou elektroenergetickou náročnosťou (ako napr. výroba batérií).   Plne rozbehneme dekarbonizáciu slovenského priemyslu z
  • Znížime objem tarify za prevádzkovanie systému, ktorú platia firmy, o vyše 100 mil. eur ročne. Ušetrené prostriedky vďaka uzavretiu elektrárne Nováky presmerujeme na pomoc firmám. Podmienky znížených taríf týchto poplatkov stransparentníme. Tým motivujeme príchod nových priemyselných odvetví s vysokým potenciálom, ale vysokou elektroenergetickou náročnosťou (ako napr. výroba batérií).

 

  • Plne rozbehneme dekarbonizáciu slovenského priemyslu z rôznych zdrojov (Plán obnovy a odolnosti, Modernizačný fond, Fond na spravodlivú transformáciu, eurofondy). Podporu získajú projekty s najväčšou nákladovou efektívnosťou (ušetrené skleníkové plyny za investované prostriedky). Na najvyššej politickej úrovni budú prebiehať pravidelné konzultácie kľúčových znečisťujúcich subjektov na Slovensku s ministerstvami financií, hospodárstva a životného prostredia. Zabezpečíme tým stabilné a predvídateľné prostredie a zjednotíme očakávania ohľadom objemu dostupných prostriedkov a možného zníženia skleníkových plynov.

 

  • Rozbehneme modernizáciu a dekarbonizáciu firiem mimo EÚ ETS, ktoré doteraz neboli motivované znižovať svoje emisie. Zabezpečíme to kombináciou financovania z rôznych európskych finančných zdrojov.

 

  • Budeme aktívne komunikovať a spolupracovať s potenciálnymi investormi v oblastiach inovatívnej zelenej transformácie. Strategické investície tohto charakteru podporíme aj zo strany štátu.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare