Prejsť na obsah

Prevencia sociálneho vylúčenia a ľudia bez domova

Naplníme národnú stratégiu prevencie a ukončovania bezdomovectva vďaka realizácii jej akčných plánov. Vďaka tomu prepojíme systém služieb krízovej intervencie do súdržného systému a sfunkčníme systém prevencie straty domova. Zároveň tak budeme napĺňať záväzky Slovenska vyplývajúce z Lisabonskej deklarácie – aby do roku 2030 nikto nenocoval na ulici z dôvodu nedostatku dostupného, bezpečného a adekvátneho núdzového
  • Naplníme národnú stratégiu prevencie a ukončovania bezdomovectva vďaka realizácii jej akčných plánov. Vďaka tomu prepojíme systém služieb krízovej intervencie do súdržného systému a sfunkčníme systém prevencie straty domova. Zároveň tak budeme napĺňať záväzky Slovenska vyplývajúce z Lisabonskej deklarácie – aby do roku 2030 nikto nenocoval na ulici z dôvodu nedostatku dostupného, bezpečného a adekvátneho núdzového ubytovania a existovala prevencia núteného vysťahovania.ä

 

  • Podporíme vznik terénnych psychiatrických tímov krízovej intervencie. Tímy budú súčasťou integrovaného záchranného systému a ich úlohou bude poskytnúť akútnu pomoc ľuďom v oblasti duševného zdravia priamo v ich prirodzenom prostredí.

 

  • Znížime výskyt bezdomovectva vďaka prístupu „housing first – bývanie ako prvé“. Tento prístup má dlhoročné pozitívne výsledky v zahraničí a vynikajúce výsledky v pilotných domácich projektoch. Celoštátna systémová podpora ukončovania bezdomovectva bude postavená na inovácii národného projektu, do ktorého štát alokuje dostatočný objem zdrojov a nastaví podmienky ich čerpania tak, aby sme ročne dokázali ukončiť bezdomovectvo aspoň v tisícke prípadov.

 

  • Vytvoríme funkčný celonárodný systém prevencie straty domova. Pôjde o systém včasného varovania pri vzniku neplatičstva (napr. zdravotné poistenie alebo platba daní s možnosťou dobrovoľného prepojenia aj na komerčných prijímateľov platieb od súkromných osôb), ktorý prepojíme s proaktívnou komunikáciou štátu prostredníctvom úradov práce s aktívnym napojením na už existujúce bezplatné dlhové poradne. V prípade straty domova vytvoríme záchrannú sieť s napojením na prístup k nájomnému bývaniu na úrovni miest a obcí. 

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare