Prejsť na obsah

Predvídateľná a rýchla spravodlivosť dostupná všetkým

Vytvoríme platformu „Spravodlivosť online“, ktorá ľuďom poskytne: Nezávislé zhodnotenie právneho problému alebo sporu obsahujúce informácie o pravdepodobnosti úspechu, dĺžke trvania a finančných nákladoch, právach, povinnostiach a možnostiach riešenia (ideálne tak, aby sa daný problém nepretavil do sporu). Asistenčné služby, vďaka ktorým človek získa kontrolu nad riešením svojho problému alebo sporu. V tejto fáze bude možné
 • Vytvoríme platformu „Spravodlivosť online“, ktorá ľuďom poskytne:
  • Nezávislé zhodnotenie právneho problému alebo sporu obsahujúce informácie o pravdepodobnosti úspechu, dĺžke trvania a finančných nákladoch, právach, povinnostiach a možnostiach riešenia (ideálne tak, aby sa daný problém nepretavil do sporu).
  • Asistenčné služby, vďaka ktorým človek získa kontrolu nad riešením svojho problému alebo sporu. V tejto fáze bude možné využiť negociačné a mediačné služby s cieľom urovnať spor alebo dosiahnuť zmier. Ak sa to nepodarí, systém pomôže s výberom najvhodnejšieho advokáta alebo so sprostredkovaním bezplatných služieb Centra právnej pomoci.
  • Expresný online súd, ktorý bude schopný rozhodovať jednoduchšie spory do výšky 10 000 eur v maximálnej lehote 60 dní. V tejto fáze systém vygeneruje potrebné podania a usmerní subjekty pri predkladaní dôkazov.

 

 

 • Rozšírime bezplatnú právnu pomoc poskytovanú Centrom právnej pomoci. Navýšime rozpočet a kapacity centra tak, aby bolo schopné poskytovať kvalitnú a bezplatnú právnu, aby na pomoc dosiahlo viac ľudí s nízkymi príjmami a nanovo nastavíme podmienky pre poskytovanie právnej pomoci s finančnou účasťou. 

 

 • Zanalyzujeme doterajšie nastavenie procesu oddlženia, vrátane nízkeho využívania splátkového kalendára a lepšie nastavíme proces splácania pôžičky.

 

 • Vytvoríme systém pre masívne zjednocovanie judikatúry a rozhodovacej praxe. Súdy nižšieho stupňa by mali rozhodovať v súlade s ustálenou rozhodovacou praxou vyšších súdov. Preto navrhujeme vytvorenie špeciálnych kolégií na zjednocovanie judikatúry, elektronickú zbierku judikátov a manuál zjednotených procesných postupov súdu.

 

 • Skrátime súdne konania o polovicu. Zavedieme preto časové ciele a kalendáre pre každé súdne konanie a nové pravidlá pre odvolania. Rozhodovanie súdov nemôže trvať roky, ako je to dnes. Navrhneme, aby súd rozhodoval o prípustnosti odvolania v lehote 60 dní, čím zabránime zbytočnému naťahovaniu konaní. Taktiež zavedieme pravidlo, že odvolací súd vždy vo veci rozhoduje. To znamená, že odvolací súd v žiadnom prípade nebude môcť vrátiť prípad na opätovné konanie prvostupňovému súdu, môže ho len potvrdiť alebo zmeniť.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare