Prejsť na obsah

Pôrodná starostlivosť

Presadíme povinné sprístupnenie ukazovateľov kvality pôrodníckej starostlivosti jednotlivými poskytovateľmi tak, aby si mohli rodičky vybrať pracovisko podľa svojich priorít a prepojíme porovnávanie týchto ukazovateľov s pravidelným hodnotením pôrodníc rodičkami.   Presadíme zjednodušenie poskytovania anonymizovaných dát ohľadne pôrodníckej starostlivosti v jednotlivých regiónoch a celej krajine zo zberu dát vykonávaným NCZISK.   Presadíme nezávislé audity slovenských pôrodníc, ktoré
  • Presadíme povinné sprístupnenie ukazovateľov kvality pôrodníckej starostlivosti jednotlivými poskytovateľmi tak, aby si mohli rodičky vybrať pracovisko podľa svojich priorít a prepojíme porovnávanie týchto ukazovateľov s pravidelným hodnotením pôrodníc rodičkami.

 

  • Presadíme zjednodušenie poskytovania anonymizovaných dát ohľadne pôrodníckej starostlivosti v jednotlivých regiónoch a celej krajine zo zberu dát vykonávaným NCZISK.

 

  • Presadíme nezávislé audity slovenských pôrodníc, ktoré zanalyzujú, do akej miery tieto spĺňajú požiadavky „baby friendly“ a „mother friendly“ nemocníc podľa medzinárodne platných štandardov WHO a FIGO a vytvoríme systém certifikácie nemocníc. Finančné vstupy od poisťovní naviažeme na kvalitu práce pôrodníc práve na základe kvalitatívnych ukazovateľov.

 

  • Systém vzdelávania študentov/študentiek medicíny a zdravotníckeho personálu doplníme o prípravu v oblasti znalosti týchto štandardov a v oblasti rešpektujúceho poskytovania zdravotnej starostlivosti voči rodičkám a ich deťom.

 

  • Presadíme poskytovanie pôrodníckej starostlivosti pôrodnými asistentkami či asistentmi u nízkorizikových žien a podporíme rovnocenné postavenie PA pri vedení fyziologických pôrodov.

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare