Prejsť na obsah

Popôrodná starostlivosť

Podporíme včasné prepúšťanie nízkorizikových rodičiek a fyziologických novorodencov do domácej starostlivosti, ak si to budú priať a ak to bude dovoľovať ich zdravotný stav a zdravotný stav dieťaťa (tzv. ambulantné pôrody).   Podporíme edukáciu prostredníctvom certifikovaných kurzov pre pôrodné asistentky či asistentov v oblasti komplexnej popôrodnej starostlivosti a laktačného poradenstva.   Presadíme návštevnú domácu starostlivosť pôrodnou asistentkou/asistentom
  • Podporíme včasné prepúšťanie nízkorizikových rodičiek a fyziologických novorodencov do domácej starostlivosti, ak si to budú priať a ak to bude dovoľovať ich zdravotný stav a zdravotný stav dieťaťa (tzv. ambulantné pôrody).

 

  • Podporíme edukáciu prostredníctvom certifikovaných kurzov pre pôrodné asistentky či asistentov v oblasti komplexnej popôrodnej starostlivosti a laktačného poradenstva.

 

  • Presadíme návštevnú domácu starostlivosť pôrodnou asistentkou/asistentom u žien v popôrodnom období uhrádzanú z verejného poistenia.

 

  • Podporíme komunitnú starostlivosť o čerstvé matky s deťmi aj vo vylúčených komunitách a iných zraniteľných skupinách obyvateľstva. 

 

  • Zavedieme registre dojčených novorodencov u rajónnych pediatrov a pediatričiek, umožníme sledovanie rizikových faktorov skorého odstavenia a analýzu dát pre celonárodný program podpory dojčenia.

 

  • Vytvoríme Národný program pre podporu dojčenia s adekvátnymi finančnými investíciami doňho, pretože si uvedomujeme, že dojčenie je kľúčový nástroj preventívnej medicíny, a že investovaním do jeho podpory urobíme dokázateľne návratnú investíciu.

 

  • Vrátime banky materského mlieka do pôrodníc a zmeníme zákon, ktorý kladie nezmyselné obmedzenia pre darovanie materského mlieka len do 6. mesiaca veku dieťaťa.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare