Prejsť na obsah

Pomôžeme podnikom a ľuďom zvládať vysoké ceny energií a jednoducho zavádzať obnoviteľné zdroje

Žiadne poplatky za elektromerom. Rôzne poplatky tvoria výraznú časť konečných cien elektriny – rádovo desiatky eur za MWh. Tieto poplatky sa platia za všetku spotrebovanú elektrinu, čiže aj za tú, ktorú si firma vyrobí a hneď spotrebuje. To nedáva zmysel, pretože vyrobená a spotrebovaná elektrina v jednom bode nevytvára žiadne náklady na prenosovú sústavu, keďže
  • Žiadne poplatky za elektromerom. Rôzne poplatky tvoria výraznú časť konečných cien elektriny rádovo desiatky eur za MWh. Tieto poplatky sa platia za všetku spotrebovanú elektrinu, čiže aj za tú, ktorú si firma vyrobí a hneď spotrebuje. To nedáva zmysel, pretože vyrobená a spotrebovaná elektrina v jednom bode nevytvára žiadne náklady na prenosovú sústavu, keďže takáto elektrina ani nevstupuje do distribučnej siete. Preto poplatky zrušíme a firmy budú platiť len za elektrinu, ktorú nakúpia zo siete. Je to fér a bude ich to motivovať k výrobe väčšieho objemu “domácej” elektriny zo zelených zdrojov.

 

  • Zjednodušíme pripájanie zelených zdrojov. Zavedieme transparentné a rýchle zapájanie malých zelených zdrojov do siete nasledujúcimi opatreniami: zverejnenie informácií o možnom objeme na webových stránkach, automatické schvaľovanie zdrojov pod istým výkonom, stabilný a predvídateľný proces schvaľovania zo strany distribučných spoločností.

 

  • Znížime tarifu za prevádzkovanie systému o vyše 100 mil. eur ročne. Z tarify za prevádzkovanie systému (TPS), ktorú platia všetci spotrebitelia elektriny v konečných cenách elektriny, sa financujú  dotácie elektriny vyrobenej z domáceho uhlia v elektrárni Nováky. Elektráreň Nováky sa už od nového roku dotovať nebude, vďaka čomu vieme znížiť náklady na TPS firmám.

 

  • Podporíme vznik energetických spoločenstiev a využívanie benefitov, ktoré ponúkajú.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare