Prejsť na obsah

Policajný zbor

Zmeníme spôsob výberu do funkcie prezidenta Policajného zboru. Kandidáti a kandidátky prejdú verejným aj neverejným vypočutím. Neverejné vypočutie vykonajú pred odbornou komisiou, ktorá bude zložená zo zástupcov/zástupkýň všetkých služieb Policajného zboru, nominantov/nominantiek generálnej prokuratúry, súdnej rady, ombudsmanského úradu a policajných odborov. Verejné vypočutie bude vykonané pred branno-bezpečnostným výborom parlamentu za účasti osôb nominovaných relevantnými neziskovými
  • Zmeníme spôsob výberu do funkcie prezidenta Policajného zboru. Kandidáti a kandidátky prejdú verejným aj neverejným vypočutím. Neverejné vypočutie vykonajú pred odbornou komisiou, ktorá bude zložená zo zástupcov/zástupkýň všetkých služieb Policajného zboru, nominantov/nominantiek generálnej prokuratúry, súdnej rady, ombudsmanského úradu a policajných odborov. Verejné vypočutie bude vykonané pred branno-bezpečnostným výborom parlamentu za účasti osôb nominovaných relevantnými neziskovými organizáciami. Minister/ministerka vnútra si na základe takýchto vypočutí vyberie a následne vymenuje prezidenta/prezidentku PZ.

 

  • Odvolať prezidenta PZ bude môcť minister/ministerka vnútra na základe zákonom stanovených podmienok, ku ktorým pribudne možnosť odvolania na základe neplnenia si uložených hlavných úloh. Toto hodnotenie bude musieť ministerstvo zdôvodniť pred branno-bezpečnostným výborom.

 

  • Odčleníme policajnú inšpekciu od ministerstva vnútra a zriadime nezávislú Generálnu inšpekciu bezpečnostných zborov po vzore ČR. Tento orgán bude vyšetrovať podozrenia zo zneužívania právomocí, nezákonného postupu a trestnej činnosti všetkých príslušníkov a príslušníčok bezpečnostných zložiek štátu (vrátane spravodajských služieb). Riadiacu osobu bude menovať prezident/prezidentka SR na návrh vlády. 

 

  • Zvýšime počet policajtov a policajtiek v teréne a zmenšíme ich počet na prezídiu a krajských riaditeľstvách. Scivilníme pôvodne policajné pozície, pre ktorých výkon nie je potrebné členstvo v PZ (napr. IT či administratíva). Zaistíme digitálne riešenia podporných činností polície.

 

  • Vytvoríme nový systém hodnotenia polície založený na motivačných mechanizmoch, ktorý bude dbať nielen na jej účinnosť a efektívnosť, ale aj jej legitimitu v očiach ľudí (dobrým príkladom je Veľká Británia). Toto hodnotenie naviažeme na nosné a merateľné kritériá, na ktoré budú naviazané aj príplatky za výkon služby. 

 

  • Posilníme prevenciu kriminality lepším vzdelávaním policajného personálu s dôrazom na nenásilné riešenie problémových situácií. Zlepšíme zber údajov zameraných na identifikáciu problémových osôb v policajnom zbore a zavedieme povinnosť evidencie použitia donucovacích prostriedkov jeho členmi a členkami. 

 

  • Zmeníme orientáciu polície na komunitnú a rozšírime pôsobnosť policajných špecialistov a špecialistiek, ktorí sa pravidelne stretávajú s marginalizovanými komunitami s cieľom hľadania preventívnych opatrení. Podnikneme kroky na zvýšenie zastúpenia menšín v policajnom zbore zavedením štipendijných schém a vzdelávania spojeného s praxou. 

 

  • Zákonne zadefinujeme hlavnú úlohu polície ako pomoc ľuďom a do jej pracovného procesu zapojíme externé inštitúcie a expertov/expertky. 

 

  • Posilníme útvary na boj proti hybridným hrozbám, zariadime výcvik osôb špecializovaných na dohľadávanie trestnej činnosti spojenej s týmito hrozbami a posilníme ich spoluprácu s ostatnými bezpečnostnými zložkami štátu, rovnako ako aj s medzinárodnými štruktúrami. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare