Prejsť na obsah

Ochrana prírody

V rámci Environmentálneho fondu vytvoríme samostatný program Fondu ochrany prírody. Jeho úlohou bude financovať nákup, resp. dlhodobý nájom a iné dlhodobé zabezpečenie zmluvnej starostlivosti pre pozemky určené pre ochranu prírody, ďalej opatrenia na zadržiavanie vody, prírodné záchyty uhlíka, obnovu prírody a podobne.    Riaditeľov/riaditeľky národných parkov budú vyberať nové Správne rady parkov. Rada bude najvyšším
  • V rámci Environmentálneho fondu vytvoríme samostatný program Fondu ochrany prírody. Jeho úlohou bude financovať nákup, resp. dlhodobý nájom a iné dlhodobé zabezpečenie zmluvnej starostlivosti pre pozemky určené pre ochranu prírody, ďalej opatrenia na zadržiavanie vody, prírodné záchyty uhlíka, obnovu prírody a podobne. 

 

  • Riaditeľov/riaditeľky národných parkov budú vyberať nové Správne rady parkov. Rada bude najvyšším orgánom parku, nadriadeným riaditeľstvu parku, nezávislým od MŽP. Rada parku bude mať právomoc kontrolovať činnosť parku, vrátane financií, odvolať aj menovať riaditeľa/riaditeľku parku, zadávať úlohy a kontrolovať ich plnenie. Správnu radu budú tvoriť nominanti a nominantky rôznych organizácií (MŽP, SAV, ZMOS, súkromné osoby vlastniace pozemky a pod.).

 

  • Národné parky budú orgánmi štátnej správy. Parky získali právnu subjektivitu a štátne pozemky, no rozhodnutia štátnej správy stále vykonávajú Okresné úrady pod ministerstvom vnútra. Tento podvojný systém je vystavený politickému zasahovaniu a neumožňuje plné využitie expertízy zamestnancov a zamestnankýň národného parku s najlepšími vedomosťami o národnom parku.

 

  • Vyčleníme prostriedky na prebudovanie lesných porastov s cieľom zvýšiť ich vekovú a druhovú rôznorodosť. Tým sa posilní stabilita a plnenie funkcií lesov, vrátane zadržiavania vody, sťahovania uhlíka z atmosféry a ochrany biologickej rozmanitosti.

 

  • Presunieme štátnu politiku v oblasti lesníctva pod rezort životného prostredia, a to vrátane štátnych podnikov lesného hospodárstva. Pri hospodárení zabezpečíme dôraz aj na mimoprodukčné funkcie lesov a využitie štátnych lesov pre zvládanie environmentálnych kríz a mitigáciu ich dopadov.

 

  • Zavedieme aplikáciu na kontrolu obchodu s drevom, ktorá bude prístupná verejnosti. Minimalizujeme tým nelegálnu ťažbu dreva.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare