Prejsť na obsah

Ochrana ovzdušia

Zvýšime rozsah monitoringu znečisťovania ovzdušia na miestnej úrovni so zameraním na najviac znečistené oblasti. Zabezpečíme rozmiestnenie väčšieho počtu monitorovacích staníc pre relevantné znečisťujúce látky, vrátane monitoringu jemných prachových častíc (PM).    Zvýšime objem prostriedkov poskytovaných na ochranu ovzdušia a prevenciu jeho znečisťovania. Zdrojom budú poplatky získané za znečisťovanie ovzdušia (Envirofond).    Presadíme legislatívny rámec pre účinnejšie
  • Zvýšime rozsah monitoringu znečisťovania ovzdušia na miestnej úrovni so zameraním na najviac znečistené oblasti. Zabezpečíme rozmiestnenie väčšieho počtu monitorovacích staníc pre relevantné znečisťujúce látky, vrátane monitoringu jemných prachových častíc (PM). 

 

  • Zvýšime objem prostriedkov poskytovaných na ochranu ovzdušia a prevenciu jeho znečisťovania. Zdrojom budú poplatky získané za znečisťovanie ovzdušia (Envirofond). 

 

  • Presadíme legislatívny rámec pre účinnejšie znižovanie emisií spaľovacích energetických zariadení vrátane stredných zdrojov znečistenia s cieľom dosiahnuť štandardy ekodizajnu spaľovacích zariadení EÚ do roku 2025. 

 

  • Pre zlepšenie vykurovania majiteľmi a majiteľkami lokálnych kúrenísk zavedieme systém motivačných postupov zo strany obcí a Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

 

  • Zlepšíme legislatívny rámec pre účinnejšie uplatňovanie princípu „znečisťovateľ ovzdušia platí“ v praxi.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare