Prejsť na obsah

Obrana demokracie – ochrana volieb, boj proti radikalizácii a extrémizmu

Novelizujeme legislatívu o voľbách tak, aby nemohlo dochádzať k ich nepriamemu ovplyvňovaniu. Ide o kroky ako zjednodušenie darovania pre malých darcov, zlepšenie kontroly kampaní, aktualizáciu volebnej legislatívy či znovuzavedenie inštitútu tretích strán v modernejšej podobe.   Zameriame sa na extrémisticky vystupujúce osoby na internete či v uliciach a zabránime šíreniu ich ideológie. Posilníme personálne a
  • Novelizujeme legislatívu o voľbách tak, aby nemohlo dochádzať k ich nepriamemu ovplyvňovaniu. Ide o kroky ako zjednodušenie darovania pre malých darcov, zlepšenie kontroly kampaní, aktualizáciu volebnej legislatívy či znovuzavedenie inštitútu tretích strán v modernejšej podobe.

 

  • Zameriame sa na extrémisticky vystupujúce osoby na internete či v uliciach a zabránime šíreniu ich ideológie. Posilníme personálne a technické kapacity štátu v oblasti monitorovania a stíhania extrémizmu s dôrazom na online prostredie a radikalizáciu.

 

  • Zastavíme šírenie najnebezpečnejších škodlivých dezinformácií v zárodku. Vo výnimočných prípadoch ohrozujúcich zákonom chránené záujmy (životy a zdravie, ústavné zriadenie, bezpečnosť, verejný poriadok) bude mať štát možnosť podať návrh na zablokovanie konkrétnych webstránok dlhodobo šíriacich nebezpečné dezinformácie. Rozhodovať bude nezávislý súd, čím bude zabezpečená ochrana pred možným zneužitím.

 

  • Podporíme prevenciu extrémizmu, terorizmu a radikalizácie, ktorá je efektívnejšia ako represia. Zásadne navýšime podporu štátu pre aktivity v oblasti prevencie radikalizácie a extrémizmu, prehodnotíme existujúce programy a podporíme inovatívne intervencie z iných krajín.

 

  • Zvýšime mieru otvorenosti činnosti a správ spravodajských služieb (SIS a VS). Otvorenejšie informovanie o zisteniach spravodajských služieb podporí odolnosť spoločnosti voči podvratnému pôsobeniu a zlepší kvalitu strategickej komunikácie štátu.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare