Prejsť na obsah

Náboženská sloboda

Budeme presadzovať nábožensky neutrálnu legislatívu. Zabezpečíme dôslednú náboženskú neutralitu pri príprave budúcej legislatívy tak, že pripravíme chartu (alebo uznesenie) NR SR, ktorá bude deklarovať zásady prípravy nábožensky neutrálnej legislatívy. Vyhodnotíme existujúce legislatívne predpisy upravujúce vzťah cirkvi a štátu (v súčasnosti ide o 28 zákonov, zmlúv a dohôd) z hľadiska dodržiavania princípu náboženskej neutrality štátu a
  • Budeme presadzovať nábožensky neutrálnu legislatívu. Zabezpečíme dôslednú náboženskú neutralitu pri príprave budúcej legislatívy tak, že pripravíme chartu (alebo uznesenie) NR SR, ktorá bude deklarovať zásady prípravy nábožensky neutrálnej legislatívy. Vyhodnotíme existujúce legislatívne predpisy upravujúce vzťah cirkvi a štátu (v súčasnosti ide o 28 zákonov, zmlúv a dohôd) z hľadiska dodržiavania princípu náboženskej neutrality štátu a navrhneme ich úpravu s cieľom dosiahnuť náboženskú neutralitu štátu. 

 

  • Budeme presadzovať nábožensky neutrálne vzdelávanie. Zabezpečíme dôslednú náboženskú neutralitu vzdelávania na verejných školách a vo verejných predškolských zariadeniach.  

 

  • Podporíme  rovnosť veriacich. Presadíme nediskriminačné podmienky pre registráciu náboženských združení, ktorú budú môcť získať skupiny veriacich s počtom najmenej 150 osôb. 

 

  • Presadíme finančné osamostatnenie cirkví. Zavedieme moderný spôsob financovania základného chodu cirkví a náboženských spoločností rešpektujúci ich slobodu a nezávislosť na štátnom príspevku tak, že navrhneme prechod z paušálneho príspevku štátu z kapitoly ministerstva kultúry na špecifický daňový režim, vďaka ktorému bude financovanie cirkví zabezpečované jej členmi a sympatizantami. Konečná podoba tohto daňového režimu bude výsledkom dialógu s cirkvami a náboženskými spoločnosťami.   

 

  • Podporíme  vytvorenie nového rámca vzťahu štátu s cirkvami založeného na zrovnoprávnení cirkví a náboženských spoločností s ostatnými subjektami občianskej spoločnosti, pri súčasnom zachovaní podpory aktivít, ktoré konajú vo verejnom záujme. Výsledkom bude väčšia náboženská sloboda a posilní sa úloha cirkví a náboženských spoločností v pluralitnej spoločnosti.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare