Prejsť na obsah

Modernizácia ozbrojených síl

 Po vzore Dánska či Francúzska, predložíme do parlamentu na schválenie realistický plán rozvoja obrany a ozbrojených síl. Pomenuje, ako by rezort obrany mal vyzerať v horizonte piatich rokov, aké zmeny si to vyžiada, koľko by zhruba stáli a ako by mali na seba nadväzovať. Dvakrát ročne vykážeme formou správy pre parlament, prezidentku a verejnosť plnenie tejto vízie
  •  Po vzore Dánska či Francúzska, predložíme do parlamentu na schválenie realistický plán rozvoja obrany a ozbrojených síl. Pomenuje, ako by rezort obrany mal vyzerať v horizonte piatich rokov, aké zmeny si to vyžiada, koľko by zhruba stáli a ako by mali na seba nadväzovať. Dvakrát ročne vykážeme formou správy pre parlament, prezidentku a verejnosť plnenie tejto vízie vrátane záväzkov, ktoré sme prijali v rámci cieľov síl Aliancie. 

 

  • Dôraz pri modernizácii budeme klásť na ťažkú mechanizovanú brigádu – náš kľúčový a dlho zanedbávaný príspevok do kolektívnej obrany NATO – a na investíciu do ľudí, aby vojaci/vojačky a odborné civilné osoby mali možnosť jasného kariérneho postupu, vrátane pôsobenia v medzinárodných štruktúrach, potrebné jazykové schopnosti, znalosť sveta a dôstojné podmienky pre svoju prácu. 

 

  • Pri nákupoch služieb a techniky pre potreby rezortu obranu budeme vždy postupovať v duchu princípov hodnoty za peniaze, dostupnosti kľúčových spôsobilostí v čase krízy a hlavne transparentnosti. Dopredu a verejne vysvetlíme, akú metódu obstarávania ministerstvo volí a prečo, aké sú jej výhody a nevýhody a aké boli alternatívy. Sprístupníme verejnosti všetky informácie súvisiace s obstarávaním, ktoré vyslovene neohrozujú bezpečnosť štátu. 

 

  • Poveríme ozbrojené sily, tajné služby, diplomaciu a iné relevantné zložky štátnej správy vypracovaním ponaučení, ktoré pre Slovensko vyplývajú z doterajšieho priebehu ruskej agresie voči Ukrajine. Prispôsobíme týmto ponaučeniam výbavu, výcvik, plány, doktrínu a štruktúry všetkých inštitúcií podieľajúcich sa na obrane štátu. 

 

  • Podporíme sľubných domácich výrobcov vojenskej techniky. Využijeme nástroje vojenskej aj civilnej diplomacie, aby profitovali zo spoločných európskych investícií do nákupu a rozšírenia výroby munície (a perspektívne inej techniky), ako aj Európskeho obranného fondu a do objednávok cez nákupné agentúry NATO. Chceme aktívny dialóg so slovenskými firmami poskytujúcimi služby a výrobky dvojakého využitia, aj s digitálnymi, aby vláda vedela o možnostiach, ktoré ich produkty ponúkajú, využívala ich a pomáhala rozšíriť ich využívanie na zahraničných trhoch. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare