Prejsť na obsah

Moderná regulácia pracovnoprávnych vzťahov

Upravíme definíciu závislej práce a hybridné pracovné vzťahy v Zákonníku práce. Rigidná dualita medzi závislou prácou s vysokou mierou ochrany a živnosťou bez ochrany nedokáže dostatočne reagovať na nové formy práce a brzdí príležitosti, ktoré prinášajú. Rozvoj technológií umožňuje prácu na diaľku a decentralizované pracovné vzťahy, čo znižuje relevanciu pracoviska, pracovného času a vzťahu podriadenosti
  • Upravíme definíciu závislej práce a hybridné pracovné vzťahy v Zákonníku práce. Rigidná dualita medzi závislou prácou s vysokou mierou ochrany a živnosťou bez ochrany nedokáže dostatočne reagovať na nové formy práce a brzdí príležitosti, ktoré prinášajú. Rozvoj technológií umožňuje prácu na diaľku a decentralizované pracovné vzťahy, čo znižuje relevanciu pracoviska, pracovného času a vzťahu podriadenosti a nadriadenosti pri definovaní závislej práce. Vytvoríme preto status „závislého dodávateľa“ medzi závislou prácou a živnosťou s vyššou mierou ochrany.

 

  • Zavedieme fasttrack víza zamerané na lákanie talentu a kvalifikovanej pracovnej sily a zjednodušíme regulácie zamestnávania ľudí z krajín mimo EÚ (napr. Ukrajina) predovšetkým v odvetviach, kde na pracovnom trhu chýba kvalifikovaná pracovná sila. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre inovatívne a technologické firmy je dôležitým faktorom, ktorý brzdí rozvoj tohto perspektívneho odvetvia ekonomiky s vysokou pridanou hodnotou.

 

  • Podporíme dostupnosť práce na skrátený úväzok a flexibilné formy práce. 

 

  • Zavedieme platené stáže pre študentov a študentky vysokých škôl. Dohoda o študentskej stáži ako nová forma dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečí adekvátnu odmenu študentom a študentkám vysokých škôl, vykonávajúcim popri štúdiu stáž ako prípravu na výkon budúceho povolania. Štát bude používať tento model stáží povinne.

 

  • Znížime mieru regulácie niektorých povolaní. Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom regulovaných povolaní v EÚ. Kým v niektorých prípadoch je regulácia opodstatnená (napr. zdravotníctvo), v mnohých ide najmä o spôsob obmedzenia konkurencie, čo vedie k vyšším spotrebiteľským cenám, znižovaniu tlaku na kvalitu poskytovaných služieb a k rozmachu čiernej práce.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare