Prejsť na obsah

Mitigácia

Znížime emisie skleníkových plynov Slovenska o 60 % (oproti roku 1990) do roku 2030. Už dnes je Slovensko na poklese približne o 45 % oproti roku 1990. Zvážime zvýšenie cieľa na 65 % na základe štúdie sociálno-ekonomických nákladov a prínosov. Zabezpečenie cieľov dosiahneme sociálne citlivým spôsobom.   Výrazne zvýšime podiel príjmov Slovenska z predaja emisných
  • Znížime emisie skleníkových plynov Slovenska o 60 % (oproti roku 1990) do roku 2030. Už dnes je Slovensko na poklese približne o 45 % oproti roku 1990. Zvážime zvýšenie cieľa na 65 % na základe štúdie sociálno-ekonomických nákladov a prínosov. Zabezpečenie cieľov dosiahneme sociálne citlivým spôsobom.

 

  • Výrazne zvýšime podiel príjmov Slovenska z predaja emisných povoleniek, ktoré budú využité na sociálne spravodlivú transformáciu na klimaticky neutrálnu ekonomiku. Prioritou bude podpora energetickej efektívnosti a využitia zelenej energie v domácnostiach, malých a stredných firmách a samosprávach. Cielene budeme uprednostňovať sociálne zraniteľné domácnosti v najmenej rozvinutých okresoch.

 

  • Dokončíme a presadíme kvalitný klimatický zákon, ktorý stanoví dôsledné sektorové ciele pre dosiahnutie klimatickej neutrality, ich kontrolu cez nezávislý expertný orgán, vymáhateľnosť cieľov, klimatických záväzkov a zapojenie verejnosti.

 

  • Všetky relevantné nové zákony a verejné investície budú musieť byť záväzne posudzované z pohľadu vplyvu na emisie skleníkových plynov a adaptáciu na zmenu klímy. Zabezpečí to, že štát nebude prijímať protirečiace si opatrenia – dnes sa na jednej strane snaží o znižovanie emisií, na druhej strane podporuje ich rast opatreniami. Nutnosť brať do úvahy klimatické ciele budeme aplikovať aj pre štátom vlastnené podniky.

 

  • Podporíme znižovanie emisií z dopravy na princípoch nízkouhlíkovej dopravnej hierarchie.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare