Prejsť na obsah

Manažment eurofondov

Výzvy budú ohlásené s dostatočným časovým predstihom, čím odstránime neistotu na strane samospráv a umožníme im lepšiu prípravu a plánovanie.   Zjednotíme postupy pri implementácii pre všetky zodpovedné orgány a nastavíme rovnaké a zrozumiteľné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímajúce subjekty.   Pri kontrolách zavedieme prezumpciu neviny, čím znížime bremeno zodpovednosti a bude možné odbúrať nadbytočnú
  • Výzvy budú ohlásené s dostatočným časovým predstihom, čím odstránime neistotu na strane samospráv a umožníme im lepšiu prípravu a plánovanie.

 

  • Zjednotíme postupy pri implementácii pre všetky zodpovedné orgány a nastavíme rovnaké a zrozumiteľné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre prijímajúce subjekty.

 

  • Pri kontrolách zavedieme prezumpciu neviny, čím znížime bremeno zodpovednosti a bude možné odbúrať nadbytočnú byrokraciu. 

 

  • Zavedieme väčšiu flexibilitu pri zmenách v projektoch. Dôraz budeme klásť na dosiahnuté výsledky projektov. Projekty tak bude možné v prípade nečakaných udalostí jednoduchšie upraviť. Zároveň zjednodušíme vykazovanie výdavkov, čím financovanie sprístupníme viacerým menším prijímateľom.

 

  • Pri výzvach zameraných na regionálny rozvoj dáme samosprávam väčšie právomoci v rozhodovaní o konkrétnom rozdelení projektov. Podporíme tým ich adresnosť.  

 

  • Vykonáme personálny audit eurofondových zamestnancov/zamestnankýň a ÚVO. Zamestnanectvo ohodnotíme na konkurencieschopnej úrovni.

 

Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare