Prejsť na obsah

Ľudské zdroje štátu

Spofesionalizujeme a odpolitizujeme štátny aparát. Zavedieme prax otvorených výberových konaní pri čo najväčšom množstve pozícií vrátane úradov a pobočiek jednotlivých inštitúcií, napríklad prednostov/prednostiek okresných úradov, regionálnych pobočiek sociálnej poisťovne, úradov práce a podobne. Postup a nároky pri výbere budú zároveň zjednotené a budú zodpovedať miere zodpovednosti, ktorú obsadzovaná pozícia obnáša. Umožníme odvolávanie vedúcich pracovníkov a
  • Spofesionalizujeme a odpolitizujeme štátny aparát. Zavedieme prax otvorených výberových konaní pri čo najväčšom množstve pozícií vrátane úradov a pobočiek jednotlivých inštitúcií, napríklad prednostov/prednostiek okresných úradov, regionálnych pobočiek sociálnej poisťovne, úradov práce a podobne. Postup a nároky pri výbere budú zároveň zjednotené a budú zodpovedať miere zodpovednosti, ktorú obsadzovaná pozícia obnáša. Umožníme odvolávanie vedúcich pracovníkov a pracovníčok (nenominovaných) pri výlučne objektívnych dôvodoch tak, aby nedochádzalo k volatilite spôsobenej volebným cyklom.

 

  • Zamestnanectvo štátu, nie ministerstva – zriadime skutočné centrálne riadenie ľudských zdrojov. Výrazne posilníme manažment ľudských zdrojov na Úrade vlády. Znížime tak rozdrobenosť kapacít pre riadenie ľudských zdrojov a s tým spojené administratívne náklady. Zároveň prostredníctvom uzatvárania kontraktov so štátom namiesto jednotlivých ministerstiev umožníme väčšiu flexibilitu a rotáciu v rámci štátnej správy, ako aj platovú harmonizáciu. 

 

  • Reformujeme nábor nových zamestnancov a zamestnankýň. Štát musí byť vnímaný ako kvalitný a zaujímavý zamestnávateľ, a to aj pre mladých ľudí. Platové ohodnotenie bude konkurencieschopnejšie. Dôraz budeme klásť na výsledky, schopnosti a zodpovednosť, menej na formálne požiadavky ako roky praxe alebo vzdelanie.
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare