Prejsť na obsah

Kvalitné digitálne služby – štát, ktorý proaktívne pomáha

Sprehľadníme a spríjemníme skúsenosť občana so štátom. Tak, aby imidž štátu bol prívetivý, pomáhajúci, proaktívny a férový. Budeme dôsledne dodržiavať prístup k dizajnu služieb štátu cez pohľad na riešenie životných situácií občanov a občianok bez ohľadu na to, akým kanálom sa rozhodnú životnú situáciu riešiť.   Presadíme predvyplnené daňové priznania, ďalej proaktívne dávky, o ktoré
  • Sprehľadníme a spríjemníme skúsenosť občana so štátom. Tak, aby imidž štátu bol prívetivý, pomáhajúci, proaktívny a férový. Budeme dôsledne dodržiavať prístup k dizajnu služieb štátu cez pohľad na riešenie životných situácií občanov a občianok bez ohľadu na to, akým kanálom sa rozhodnú životnú situáciu riešiť.

 

  • Presadíme predvyplnené daňové priznania, ďalej proaktívne dávky, o ktoré nebudú občania/občianky musieť žiadať, ale štát ich vyplatí automaticky, jednoduchú výmenu údajov medzi štátom a komerčnou sférou, aby ľudia nerobili „poštovú službu“ medzi úradmi a bankami, poisťovňami a inými subjektmi. 

 

  • Znížime bariéry vstupu občianok/občanov a úradníkov/úradníčok do digitálneho štátu. Dôslednou revíziou legislatívy odstránime nadmerné povinnosti pri používaní digitálnych služieb štátu napríklad v oblasti autentifikácie a autorizácie. 

 

  • Zavedieme multikanálový prístup k službám – otvoríme rozhrania štátnych systémov tak, aby používateľstvo mohlo so štátom komunikovať cez systémy svojej vlastnej preferencie (napr. posielať údaje štátu cez ekonomický softvér, ktorý daný subjekt využíva).

 

  • Zavedieme dôslednú prioritizáciu služieb a silný centrálny dohľad nad prioritnými službami.

 

  • Zavedieme procesy posudzovania návrhu, realizácie a merania kvality prioritných služieb štátu tak, aby splnili stanovené štandardy, ktoré už sú v legislatíve ukotvené. Služby, ktoré neprejdú schválením tejto autority, nebudú zavedené do praxe.

 

  • Rozšírime služby štátu v mobile (podpisovanie, formuláre, návody na riešenie životnej situácie občana/občianky, manažment údajov občianok a občanov a digitálne doklady).

 

  • Budeme aktívnejšie spolupracovať s komerčným sektorom pri zvyšovaní komfortu riešenia životných situácií ľudí nielen voči štátu, ale aj v komerčnej sfére. Rozšírime zdieľanie štátom vybudovanej infraštruktúry aj do komerčného sektora (napr. použitie elektronickej schránky, autorizácie, autentifikácie, údajov a potvrdení atď.).

 

  • Zmeníme spôsob práce s údajmi ľudí na základe princípov „My Data“. Posunieme sa od preukazovania „dokumentov“ k využívaniu dát. Občania a občianky budú mať kontrolu nad používaním dát, ktoré o nich štát eviduje a ich sprístupňovaním. Namiesto posielania digitálnych dokumentov budú ľudia v prípade potreby sprístupňovať svoje dáta iným úradom alebo komerčným subjektom. 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare