Prejsť na obsah

Kreatívny priemysel a ekonomika

Dôsledne zmapujeme a zanalyzujeme súčasný stav a ekosystém kreatívneho priemyslu na Slovensku a určíme priority jeho rozvoja v kontexte inovačnej politiky.   Zrevidujeme dátovú bázu a vytvoríme efektívnu metodiku na zber dát o tomto segmente ekonomiky a jeho multiplikačných efektoch.   Podporíme rozvoj existujúcej infraštruktúry kreatívneho priemyslu (coworkingy, huby, inkubátory, dielne, atď.) prostredníctvom investícií aj
  • Dôsledne zmapujeme a zanalyzujeme súčasný stav a ekosystém kreatívneho priemyslu na Slovensku a určíme priority jeho rozvoja v kontexte inovačnej politiky.

 

  • Zrevidujeme dátovú bázu a vytvoríme efektívnu metodiku na zber dát o tomto segmente ekonomiky a jeho multiplikačných efektoch.

 

  • Podporíme rozvoj existujúcej infraštruktúry kreatívneho priemyslu (coworkingy, huby, inkubátory, dielne, atď.) prostredníctvom investícií aj programovej podpory (osobitné programy FPU, AVF a iných finančných nástrojov).

 

  • Zahrnieme rozvoj kreatívneho priemyslu ako súčasť špecifických projektov rozvoja transformujúcich sa regiónov, ako aj ekonomicky najslabších regiónov (napr. Horná Nitra, transformácia košického regiónu, posilnenie regiónov Gemer, Novohrad) prostredníctvom cielených investícií do podnikateľských a inovačných klastrov. 

 

  • Podporíme export a internacionalizáciu produktov a služieb v kreatívnom priemysle. 

 

  • Vo väčšej miere implementujeme inovatívne fiškálne nástroje (napr. existujúca schéma na podporu filmovej produkcie). 
Zdielať
FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare

Podobné články

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy LinkShare